Poduzetnička zona Koprivnički Ivanec

Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Koprivnički Ivanec

 

I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA “POSLOVNA ZONA KOPRIVNIČKI IVANEC” – 2022. GODINA

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona Koprivnički Ivanec

 

Odredbe za provođenje – pročišćeni tekst KPP 03 2022

ID UPU POSLOVNA ZONA KOPRIVNICKI IVANEC KPP 2022 03 – Elaborat

0.1_Situacija_KPP_2022-03-22

0.2_Situacija_KPP_2022-03-22

1_Namjena_KPP_2022-03-22

21_Promet_KPP_2022-03-22

22_Promet_Voda-Plin_KPP_2022-03-22

23_Promet_Struja-Telekomunikacije_KPP_2022-03-22

3_Uvjeti koristenja_KPP_2022-03-22

4_Nacin i uvjeti gradnje_KPP_2022-03-22

 

Izvješće o javnoj raspravi – izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona Koprivnički Ivanec

Javni poziv na održavanje javne rasprave

Prijedlog ID UPU Poslovna zona – za javnu raspravu

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti SPUO – ID UPU Poslovna zona Koprivnički Ivanec

Odluka o započinjanju OSPUO postupka – I. izmjene i dopune UPU Poslovna zona Kop. Ivanec – 23.08.2021.

Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU Poslovna zona Koprivnički Ivanec – 31.03.2021.

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA “POSLOVNA ZONA KOPRIVNIČKI IVANEC” – 2009. GODINA

Grafički dio

0.1 Situacija Koprivnički Ivanec IS
0.2 Situacija Koprivnički Ivanec IS
1. Namjena Koprivnički Ivanec IS
2.1 Promet Koprivnički Ivanec IS
2.2 Voda – plin Koprivnički Ivanec IS
2.3 Struja – Telekomunikacija Koprivnički Ivanec IS
3. Korištenje uređenje, zaštita okoliša Koprivnički Ivanec IS
4. Uvjeti Koprivnički Ivanec IS

Tekstualni dio

UPU – poslovna zona Koprivnički Ivanec – obrazloženje
UPU – poslovna zona Koprivnički Ivanec – odluka

 

OSTALO

 

Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Koprivnički Ivanec – 09.01.2024.

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju poduzetničke zone Koprivnički Ivanec – 31.05.2019.

Odluka o određivanju imena ulica na području Općine Koprivnički Ivanec – 30.01.2019.

Odluka o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Koprivnički Ivanec OPG-u Posavec Ivan – 19.02.2021.

Odluka o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Koprivnički Ivanec poduzeću Mamodo d.o.o. – 19.02.2021.

Odluka o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Koprivnički Ivanec poduzeću Bihor d.o.o. – 29.05.2020.

Odluka o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Koprivnički Ivanec – 29.05.2020.

Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Koprivnički Ivanec – 08.06.2018.

Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Koprivnički Ivanec – 21.05.2018.

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju povjerenstva za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu općine – 20.01.2017.

 

Za sve detaljnije informacije o Poslovnoj zoni Koprivnički Ivanec posjetite internetsku stranicu Agencije za investicije i konkurentnost (AIK) na sljedećem linku:

http://www.aik-invest.hr/zone/poslovna-zona-koprivnicki-ivanec-3/