Poslovna zona Koprivnički Ivanec

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju poduzetničke zone Koprivnički Ivanec – 31.05.2019.

Odluka o određivanju imena ulica na području Općine Koprivnički Ivanec – 30.01.2019.

 

Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Koprivnički Ivanec – 08.06.2018.

Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Koprivnički Ivanec – 21.05.2018.

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju povjerenstva za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu općine – 20.01.2017.

Javni natječaj o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Koprivnički Ivanec – 09.05.2016.

Natječaj o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Koprivnički Ivanec I. faza – 04.03.2015.

 

Za sve detaljnije informacije o Poslovnoj zoni Koprivnički Ivanec posjetite internetsku stranicu Agencije za investicije i konkurentnost (AIK) na sljedećem linku:

Poslovna zona Koprivnički Ivanec