Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo Općine Koprivnički Ivanec. U trenutnom sazivu Općinsko se vijeće sastoji od 11 članova.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec je Mihael Sremec (nezavisni).

Zamjenici Predsjednika Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec su Ružica Blažević (HSS) i Rade Prosenjak (SDP).

 

Ostali članovi Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec su:

 

Ivana Tubanović (nezavisna)                  Kristijan Prašnički (HDZ)

Damir Vrban (nezavisni)                         Josipa Geršić (MREŽA)

Anto Burušić (HSS)                                  Ivica Petričević (MREŽA)

Barbara Kovač (HDZ)                              Ivica Salajec (MREŽA)

 

Izvješće mandatne komisije – 17.09.2018.

Izvješće mandatne komisije – 30.06.2017.

Izvješće mandatne komisije – 19.06.2017.