Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo Općine Koprivnički Ivanec. U trenutnom sazivu Općinsko se vijeće sastoji od 9 članova.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec je Zlatko Pavlić (HDZ).

Zamjenici Predsjednika Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec su Ivica Salajec (Mreža nezavisnih lista) i Mihael Sremec (nezavisni).

 

Ostali članovi Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec su:

 

Ružica Blažević (HSS)                   Dragutin Kenđel (DHSS)

Marko Balija (HSS)                       Marina Husnjak (DHSS)

Božica Hodžić (DHSS)                  Mario Švegović (DHSS)

 

Izvješće mandatne komisije – 03.03.2022.

Izvješće mandatne komisije – 14.06.2021.