Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo Općine Koprivnički Ivanec. U trenutnom sazivu Općinsko se vijeće sastoji od 9 članova.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec je Mihael Sremec (nezavisni).

Zamjenici Predsjednika Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec su Ivica Salajec (Mreža nezavisnih lista) i Zlatko Pavlić (HDZ).

 

Ostali članovi Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec su:

 

Ružica Blažević (HSS)                  Dragutin Kenđel (DHSS)

Marko Balija (HSS)                       Marina Husnjak (DHSS)

Božica Hodžić (DHSS)                  Mario Švegović (DHSS)

 

 

Izvješće mandatne komisije – 17.09.2018.

Izvješće mandatne komisije – 30.06.2017.

Izvješće mandatne komisije – 19.06.2017.