Pristup informacijama

Svi akti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec, a koji su objavljeni u Službenom glasniku Koprivničko – križevačke županije dostupni su na slijedećem linku:

https://kckzz.hr/hr/sluzbeni-glasnik

 

U ovom dijelu objavljeni su svi bitni propisi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec iz područja komunalnog gospodarstva, studentskih kredita, socijalne skrbi, zaštite okoliša i drugih.

Radi lakšeg pretraživanja i pristupa informacijama posebno je dodan dio “Najvažniji propisi” u kojemu su sabrani najvažniji važeći propisi koji se direktno odnose na stanovnike Općine Koprivnički Ivanec.

 

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o zaštiti osobnih podataka

 

Odluka o određivanju službenika za informiranje Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Pravno na pristup informacijama – Upitnik za samoprocjenu

 

Odluka o izmjenama Odluke o mrtvozorstvu

Mrtvozornici – kontakt brojevi

 

Popis dodijeljenih potpora, bespovratnih sredstava i donacija za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (csv)

Popis dodijeljenih potpora, bespovratnih sredstava i donacija za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (csv)

Popis dodijeljenih potpora, bespovratnih sredstava i donacija za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (csv)

Popis dodijeljenih potpora, bespovratnih sredstava i donacija za 2020. godinu

Plan savjetovanja s javnošću u 2020. godini

Registar svih sklopljenih ugovora za 2019. godinu

Registar narudžbenica za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (csv)

Popis dodijeljenih potpora, bespovratnih sredstava i donacija za 2019. godinu

Plan savjetovanja s javnošću u 2019. godini

Popis trgovačkih društava u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec

Registar svih sklopljenih ugovora za 2018. godinu

Registar narudžbenica za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (csv)

Popis dodijeljenih potpora, bespovratnih sredstava i donacija za 2018. godinu

Registar svih sklopljenih ugovora za 2017. godinu

Registar narudžbenica za 2017. godinu

Popis dodijeljenih potpora, bespovratnih sredstava i donacija za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (csv)

Registar sklopljenih ugovora za 2016. godinu

Registar narudžbenica za 2016. godinu

Popis dodijeljenih potpora, bespovratnih sredstava i donacija za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Registar sklopljenih ugovora za 2015. godinu

Registar narudžbenica za 2015. godinu

Popis dodijeljenih potpora, bespovratnih sredstava i donacija za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu