Proračun Općine Koprivnički Ivanec

2024.

Financijsko izvješće – 01.01.2023. – 31.12.2023.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2023. godinu

Vodič za građane kroz proračun za 2024. godinu

Obrazloženje plana Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2024. godinu

Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

2023.

II. Izmjene i dopune Proracuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2023. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2022. godinu

Odluka raspodjela rezultata poslovanja Općine Koprivnički Ivanec za 2022. godinu

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima u 2022. godini

Izvještaj o zaduživanju za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine

Izvještaj o korištenju sredstva fondova Europske unije za 2022. godinu

Financijsko izvješće 01.01.2022. – 31.12.2022.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2022. godinu

2022.

Vodič za građane uz Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2023. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2023. godinu

Obrazloženje plana Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2023. godinu

Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025.

II. Izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2022. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2022. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2022. godinu

Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2021. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Koprivnički Ivanec za 2021. godinu

Financijsko izvješće 01.01.2021.-31.12.2021.

Bilješke uz bilancu za 2021. godinu

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 01.01.2021.-31.12.2021.

Bilješke uz izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza od 01.01.2021.-31.12.2021.

2021.

Vodič za građane uz Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2022. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2022. godinu

Plan razvojnih programa za 2022. godinu

Obrazloženje plana proračuna za 2022. godinu

Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2021. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu

2020.

Vodič za građane uz Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2021. godinu i projekciju proračuna za 2022. i 2023. godinu

Plan razvojnih programa Općine Koprivnički Ivanec za 2021. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2021. godinu

Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2020.

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu

Polugodišnji financijski izvještaj Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu

Vodič za građane uz Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu i projekciju proračuna za 2021. i 2022. godinu

2019.

Financijski izvještaji Općine za 2019. godinu

Financijski izvještaji Općine za 2019. godinu, konsolidirani

Bilješke uz bilancu za 2019. godinu

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.1.2019. – 31.12.2019.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu

Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Plan razvojnih programa Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu

III. izmjene i dopune Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Izmjene Plana razvojnih programa Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu

Vodič za građane uz Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu i projekciju Proračuna za 2020. i 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

2018.

Završni izvještaj Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje od 01.01.2018. – 31.12.2018.

Bilješke uz bilancu za 2018. godinu

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2018. – 31.12.2018.

Bilješke uz izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 01.01.2018. – 31.12.2018.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu

Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu

Izmjene i dopune Proračuna za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2017. godinu

Završni izvještaj Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. godine

Bilješke uz bilancu za 2017. godinu

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01. – 31.12.2017

2017.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2017. godinu

Vodič za građane uz Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu

Plan razvojnih programa Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu

Proračun za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu

Završni izvještaj Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016.

Završni konsolidirani izvještaj Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016.

Bilješke uz bilancu

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016.

2016.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2016. godinu

Vodič za građane uz Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2017. godinu

Proračun za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Završni izvještaj Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015.

Bilješke uz bilancu

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015.

2015.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2015. godinu

Proračun za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014. godinu

2014.

Proračun za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

IV. Izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

2013.

Proračun za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2012. godinu

2012.

Proračun za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Izmjene i dopune Proračuna za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2012. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2011. godinu