Javna nabava

2024.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu

Registar ugovora javne i jednostavne nabave za 2023. godinu

Registar svih sklopljenih ugovora za 2023. godinu

Registar narudžbenica za 2023. godinu

2023.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Općina Koprivnički Ivanec u sukobu interesa – 13.04.2023.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022. godinu

Registar svih sklopljenih ugovora za 2022. godinu

Registar narudžbenica za 2022. godinu

2022.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Općina Koprivnički Ivanec u sukobu interesa – 02.12.2022.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021. godinu

2021.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020. godinu

Registar svih sklopljenih ugovora za 2020. godinu

Registar narudžbenica za 2020. godinu

Odluka o pokretanju postupka i imenovanju povjerenstva – uređenje malonogometnog igrališta

Izjava – Zoran Vrabelj

Izjava – Alen Jančevec

Izjava – Suzana Blažević Glavosek

Izjava – Dubravka Bebek

Izjava – Ivica Salajec

Izjava – Dalibor Vrabelj

Izjava – Mihaela Husnjak

Odluka o imenovanju predstavnika u provedbi postupaka jednostavne nabave

2020.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u provedbi postupaka javne nabave

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u provedbi postupaka jednostavne nabave

Registar svih sklopljenih ugovora za 2019. godinu

Registar narudžbenica za 2019. godinu

2019.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2018. godinu

Registar svih sklopljenih ugovora za 2018. godinu

Registar narudžbenica za 2018. godinu

2018.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u provedbi postupaka jednostavne nabave

Odluka o pokretanju postupka i imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Općina Koprivnički Ivanec u sukobu interesa

Izvješće o javnoj nabavi za 2017. godinu

Registar svih sklopljenih ugovora za 2017. godinu

Registar narudžbenica za 2017. godinu

Izjava o sukobu interesa – Mario Švegović

Izjava o sukobu interesa – Ivana Čoklica

Izjava o sukobu interesa – Ivan Lipuš

Izjava o sukobu interesa – Alen Jančevec

Izjava o sukobu interesa – Suzana Blažević Glavosek

Izjava o sukobu interesa – Dubravka Bebek

Izjava o sukobu interesa – Mihaela Husnjak

Izjava o sukobu interesa – Ivana Tubanović

Izjava o sukobu interesa – Damir Kušek

2017.

Izvješće o javnoj nabavi za 2016. godinu

Registar ugovora jednostavne nabave za 2016. godinu

2016.

Registar ugovora bagatelne nabave za 2015. godinu

2015.

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupcima javne nabave

Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za provođenje postupaka bagatelne nabave

2014.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014. godinu

 

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave – 2018.

Pravilnik o provođenju postupaka bagatelne nabave – 2014.