Načelnik

Načelnik Općine Koprivnički Ivanec je Zoran Vrabelj (HSS).

Rođen je 14. lipnja 1986. godine u Koprivnici. Završio je Osnovnu školu Braće Radić u Koprivnici. Srednju školu smjera elektrotehničar također je završio u Koprivnici. Nakon srednje škole diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te stekao visoku stručnu spremu i zvanje magistar ekonomije. Zaposlen je u poduzeću “Pogon Kooltura d.o.o.” u Zagrebu kao prodajni predstavnik. Oženjen je i otac dvoje djece.

Prethodno je obnašao dužnost Općinskog vijećnika Općine Koprivnički Ivanec u jednom mandatu.

 

Na temelju članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) općinski načelnik je 11. lipnja 2021. godine imenovao Ružicu Blažević iz Koprivničkog Ivanca, Koprivnička 72a, kao svoju privremenu zamjenicu.

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec

 

UREDOVNO VRIJEME OPĆINSKOG NAČELNIKA:

ponedjeljak od 15:00 do 16:30

četvrtak od 14:30 do 16:00

uz prethodnu najavu na broj telefona 048/638-100