Kontakti

OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC

Matije Gupca 12,
48314 Koprivnički Ivanec
Tel/Fax: +385/48 638-100
opcina@koprivnicki-ivanec.hr