Prostorni planovi

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC OD 2018. DO 2021. GODINE

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru od 2018. do 2021. godine

Izvješće o stanju u prostoru Općine Koprivnički Ivanec od 2018. do 2021. godine

 

IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC – 2022. GODINA

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Ivanec

 

IV ID PPU OKI – ODREDBE ZA PROVOĐENJE KPP procisceno 03 2022

IV ID PPUO KOPRIVNICKI IVANEC KPP 03 2022 – Elaborat

1_Koristenje i namjena_KPP_2022-03

2_Infrastrukturni sustavi_KPP_2022-03

3_Uvjeti za KUZP_KPP_2022-03

4.1_GP_N_Koprivnicki Ivanec_KPP_2022-03

4.2_GP_N_Kunovec i Goricko_KPP_2022-03

4.3_GP_N_Botinovec_KPP_2022-03

4.4_GP_N_Pustakovec_KPP_2022-03

4.5_GP_PZ_Koprivnicki Ivanec_KPP_2022-03

4.6_GP_Z_Piskornica_KPP_2022-03

5.1_Kartogram_Poljoprivreda i ceste_KPP_2022-03

5.2_Kartogram_promet_KPP_2022-03

 

Izvješće o javnoj raspravi – IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Ivanec

Javni poziv na održavanje javne rasprave

Prijedlog IV. ID PPU OKI – za javnu raspravu

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti SPUO – IV. ID PPU OKI

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Ivanec

 

III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE – 2011. GODINA

1. Korištenje i namjena površina
2. Infrastrukturni sustavi
3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
4. Građevinsko područje naselja Koprivnički Ivanec
5. Građevinsko područje naselja Kunovec i Goričko
6 .Građevinsko područje naselja Botinovec
7. Građevinsko područje naselja Pustakovec
8. Građevinsko područje poduzetničke zone Koprivnički Ivanec
9. Građevinsko područje zona Piškornica
III. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Koprivnički Ivanec
Obrazloženje III. Izmjena i dopuna PPUO Koprivnički Ivanec

 

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE – 2009. GODINA

Ceste u poljoprivrednim zonama – kartogram
Cestovni promet – kartogram
Karta 1.
Karta 2.
Karta 3.
Karta 4_5.
Karta 4_6.
Odluka

 

I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE – 2007. GODINA

Izmjene i dopune odluka i grafika

 

OSNOVNI PROSTORNI PLAN UREĐENJE OPĆINE – 2005. GODINA
PPUO-IVANEC_OSNOVNI_2005
Karta 1 – Korištenje i namjena
Karta 2 – Infrastrukturni sustavi
Karta 3 – Uvjeti za korištenje
Karta 4.1. – Ivanec
Karta 4.2. – Kunovec i Goričko
Karta 4.3. – Botinovec
Karta 4.4. – Pustakovec