Prostorni planovi

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC (PPUO)

OSNOVNI PPUO 2005
PPUO-IVANEC_OSNOVNI_2005
Karta 1 – Korištenje i namjena
Karta 2 – Infrastrukturni sustavi
Karta 3 – Uvjeti za korištenje
Karta 4.1. – Ivanec
Karta 4.2. – Kunovec i Goričko
Karta 4.3. – Botinovec
Karta 4.4. – Pustakovec

I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 2007

Izmjene i dopune odluka i grafika

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 2009

Ceste u poljoprivrednim zonama – kartogram
Cestovni promet – kartogram
Karta 1.
Karta 2.
Karta 3.
Karta 4_5.
Karta 4_6.
Odluka

III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 2011

1. Korištenje i namjena površina
2. Infrastrukturni sustavi
3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
4. Građevinsko područje naselja Koprivnički Ivanec
5. Građevinsko područje naselja Kunovec i Goričko
6 .Građevinsko područje naselja Botinovec
7. Građevinsko područje naselja Pustakovec
8. Građevinsko područje poduzetničke zone Koprivnički Ivanec
9. Građevinsko područje zona Piškornica
III. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Koprivnički Ivanec
Obrazloženje III. Izmjena i dopuna PPUO Koprivnički Ivanec

 

URBANISTIČKI PLANOVI

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POSLOVNE ZONE KOPRIVNIČKI IVANEC” 2009

Grafički dio

0.1 Situacija Koprivnički Ivanec IS
0.2 Situacija Koprivnički Ivanec IS
1. Namjena Koprivnički Ivanec IS
2.1 Promet Koprivnički Ivanec IS
2.2 Voda – plin Koprivnički Ivanec IS
2.3 Struja – Telekomunikacija Koprivnički Ivanec IS
3. Korištenje uređenje, zaštita okoliša Koprivnički Ivanec IS
4. Uvjeti Koprivnički Ivanec IS

Tekstualni dio

UPU – poslovna zona Koprivnički Ivanec – obrazloženje
UPU – poslovna zona Koprivnički Ivanec – odluka

 

Idejno rješenje uređenja Centra u Kop. Ivancu – Varijanta III.