Prostorni planovi

IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC – 2021. GODINA

Javni poziv na održavanje javne rasprave

Prijedlog IV. ID PPU OKI – za javnu raspravu

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti SPUO – IV. ID PPU OKI

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Ivanec

 

III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE – 2011. GODINA

1. Korištenje i namjena površina
2. Infrastrukturni sustavi
3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
4. Građevinsko područje naselja Koprivnički Ivanec
5. Građevinsko područje naselja Kunovec i Goričko
6 .Građevinsko područje naselja Botinovec
7. Građevinsko područje naselja Pustakovec
8. Građevinsko područje poduzetničke zone Koprivnički Ivanec
9. Građevinsko područje zona Piškornica
III. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Koprivnički Ivanec
Obrazloženje III. Izmjena i dopuna PPUO Koprivnički Ivanec

 

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE – 2009. GODINA

Ceste u poljoprivrednim zonama – kartogram
Cestovni promet – kartogram
Karta 1.
Karta 2.
Karta 3.
Karta 4_5.
Karta 4_6.
Odluka

 

I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE – 2007. GODINA

Izmjene i dopune odluka i grafika

 

OSNOVNI PROSTORNI PLAN UREĐENJE OPĆINE – 2005. GODINA
PPUO-IVANEC_OSNOVNI_2005
Karta 1 – Korištenje i namjena
Karta 2 – Infrastrukturni sustavi
Karta 3 – Uvjeti za korištenje
Karta 4.1. – Ivanec
Karta 4.2. – Kunovec i Goričko
Karta 4.3. – Botinovec
Karta 4.4. – Pustakovec