E-savjetovanje

Plan savjetovanja s javnošću u 2024. godini

Plan savjetovanja s javnošću u 2023. godini

Plan savjetovanja s javnošću u 2022. godini

Plan savjetovanja s javnošću u 2021. godini

Plan savjetovanja s javnošću u 2020. godini

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu II. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu

Imenovanje radne skupine

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Proračuna za 2024. godinu

Imenovanje radne skupine

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu I. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu

Imenovanje radne skupine

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa javnošću – Proračun za 2023. godinu

Prijedlog Proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Imenovanje radne skupine – Proračun za 2023. godinu

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa javnošću – II. izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu

Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu II. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu

Imenovanje radne skupine – II. izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine

Prijedlog Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama

Imenovanje radne skupine – Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Odluka o socijalnoj skrbi

Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Koprivnički Ivanec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Odluke o socijalnoj skrbi

Imenovanje radne skupine – Odluka o socijalnoj skrbi

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – I. izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2022. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu

 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – III. izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu

Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu III. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Proračun za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Proračuna za 2022. godinu

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – IV. izmjene i dopune PPU OKI

PPUO KOPRIVNICKI IVANEC

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o IV. ID PPU OKI

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – II. izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu

Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2021. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu II. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – I. izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2021. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu I. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – proračun 2021

Prijedlog Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Proračuna za 2021. godinu

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa javnošću – Odluka o komunalnim djelatnostima na temelju pisanog ugovora

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora

Obrazac za savjetovanje o prijedlogu Odluke o djelatnostima na temelju pisanog ugovora

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa javnošću – Odluka o komunalnim djelatnostima na temelju koncesije

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu Odluke o djelatnostima na temelju koncesije

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa javnošću – Odluka o agrotehničkim mjerama

Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu Odluke o agrotehničkim mjerama

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Odluka o upravljanju sportskim građevinama

Nacrt Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Odluke

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Proračun 2020.

Prijedlog Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Proračuna za 2020. godinu

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa javnošću – Odluka o komunalnom redu

Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Koprivnički Ivanec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu Odluke o komunalnom redu na području Općine Koprivnički Ivanec

 

Plan savjetovanja s javnošću u 2019. godini

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa javnošću – Odluka o komunalnom doprinosu

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa javnošću – Odluka o komunalnoj naknadi

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa javnošću – Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Proračuna za 2019. godinu

 

Prethodno savjetovanje za projekt “Izgradnja nogostupa na sjevernom dijelu Koprivničke ulice u Koprivničkom Ivancu” objavljeno je na sljedećoj poveznici:  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1643459

 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti OSPUO postupak za PGO OKI za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – PGO Općine Kop. Ivanec

Plan gospodarenja otpadom Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o započinjanju OSPUO postupka

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu PGO OKI 2018. – 2023.

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa javnošću – Odluka o mjerama za sprječavanje odbacivanja otpada

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa javnošću – Odluka o pružanju javnih usluga prikupljanja otpada

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa javnošću – Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Proračuna za 2018. godinu