E-savjetovanje

Prethodno savjetovanje za projekt “Izgradnja nogostupa na sjevernom dijelu Koprivničke ulice u Koprivničkom Ivancu” objavljeno je na sljedećoj poveznici:  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1643459

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o započinjanju OSPUO postupka

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu PGO OKI 2018. – 2023.

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa javnošću – Odluka o mjerama za sprječavanje odbacivanja otpada

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa javnošću – Odluka o pružanju javnih usluga prikupljanja otpada

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa javnošću – Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Proračuna za 2018. godinu