Udruga žena “Ivanečko srce”

Prvo društvo žena u Koprivničkom Ivancu, na čiju tradiciju se nastavlja rad sadašnje Udruge žena ‘Ivanečko srce’, osnovano je 1938. godine i zvalo se ‘Hrvatsko srce’.
Društvo ‘Hrvatsko srce’ osnovale su: Dora Prepelić, Kata Medvarić, Marija Čevis, Jelka Medvarić, Marija Jakupić, Marija Vrban i druge žena. Sadašnja udruga ponovno je osnovana 1975. godine pod tadašnjim imenom ‘Društvo žena’.

Osnivačice su bile: Nadica Jančevec, Barica Prepelić, Jelka Prepelić, Miroslava Novoselec, Ljerka Majtan, Anica Poldrugač, Slavica Martinaga, Kativa Lončar, Katarina Čevis, Katarina Vrban, Biserka Pancir, Katarina Medvarić… Iz godine u godinu u rad se uključivalo sve više novih članica. Za prvu predsjednicu, 1975. godine, izabrana je Nadica Jančevec, za tajnicu Miroslava Noveselec, a blagajnicu Slavica Martinaga. Te godine društvo je imalo 128 članica, što aktivnih, a što podupirajućih.

Pod imenom ‘Društvo žena’ radilo se slijedećih dvadeset godina, a onda je društvo dobilo ime – ‘Hrvatsko srce’. Za 20. obljetnicu društva barjak je izradila članica Marija Jakupić.

Darovala ga je njezina kćerka Katarina Biserka Čevis, koja je bila i kuma barjaku. Spomenutim barjakom članice udruge služile su se na proslavama i manifestacijama sve do 2005. godine. Godine 2006. udruga je preregistrirana pod novim imenom Udruga žena ‘Ivanečko srce’ Koprivnički Ivanec. Napravljena je i nova zastava, a kum je na proslavi 35. obljetnice udruge bio načelnik Općine Koprivnički Ivanec Božidar Vrabelj. Barjak je izradila članica Katica Marčec, dok je broševe za članice izradila Željka Marčec.

U prošlih 35 godina promijenilo se u društvu osam predsjednica: Nadica Jančevec, Katica Vrban, Miroslava Novosel, Marija Furkes, Ružica Bedeničec, Dragica Poldrugač, Slavica Martinaga i Marina Besten. Udruga danas broji oko 50-ak članica, dio aktivnih, a dio podupirajućih. Od toga je priznanja za 35 godina članstva dobilo 26 članica, za 30 godina 9 članica, za 25 godina 3 članice, za 20 godina 8 članica i za 10 godina članstva jedna članica. Članice udruge svake godine tradicionalno održavaju manifestaciju ‘Dani cvijeća’.

Svojim kolačima sudjeluju na Podravskim motivima u Koprivnici. Vrlo aktivne članice su i kod pripremanja različitih manifestacija u selu kao što su ‘Ivanečki kresovi’, proslave vatrogasaca, uređivanje okoliša u selu, pomaganje siromašnima i obilaženje starih i nemoćnih. Svojim djelovanjem čuvaju narodne običaje, lokalnu gastronomiju, kulturu i odgajaju mlađe u duhu tradicije svojega kraja.

Najveća želja članova udruge je da se učlani što više mladih članica kako bi udruga i dalje aktivno nastavila svojim radom.