Udruga žena „Srca Kunovca“

Udruga žena „Srca Kunovca“

Daleke 1932. godine u selu Kunovec osnovano je Društvo žena „Hrvatsko srce“, za čiju je Predsjednicu izabrana Jelena Kovač. Iz tog je vremena sačuvan barjak koji je izradila učiteljica Anđela Kralj. Društvo je djelovalo do 1940. godine kada se ugasio rad društva zbog ratnih zbivanja. 70-tih godina 20. stoljeća u Kunovcu je ponovno oživjelo Društvo žena „Hrvatsko srce“, a čije su osnivačice bile: Katica Gabaj, Verica Kovač, Ana Majetić, Ružica Sitar i Ružica Petričević. Za Predsjednicu društva izabrana je Ana Majetić, za tajnicu Verica Kovač, a za blagajnicu Ružica Sitar. U to je vrijeme društvo poslovalo na način da su organizirane razne zabave i na taj su se način prikupile mnoge donacije, pa se od toga kupilo suđe i uredio prostor u kojem je društvo djelovalo.
Godine 1984. održana je deseta obljetnica rada društva. Novo vodstvo izabrano je 1985. godine gdje je za Predsjednicu izabrana Marija Bebek, za Zamjenicu predsjednice Ružica Sitar, za tajnicu Ana Majetić, a za blagajnicu Verica Kovač. Društvo je pomagalo i surađivalo sa svim drugim društvima u selu. Tijekom Domovinskog rata društvo sudjeluje u humanitarnim akcijama, te aktivno pomaže prognanicima i izbjeglicama. 1993. godine društvo aktivno sudjeluje u organizaciji proslave 90-te obljetnice Kunovečke bune. 1994. godine organizira se proslava 20-te obljetnice rada društva.
2000. godine ponovno je došlo do promjene vodstva. Za Predsjednicu je izabrana Božica Šajković, za Zamjenicu predsjednice Đurđica Prlok, za tajnicu Ružica Sitar, a za blagajnicu Ružica Poldrugač. U tom sastavu vodstvo društva djeluje i danas.
2004. godine društvo mijenja svoj naziv u Udruga žena „Srca Kunovca“ i tada se obilježava 30-ta obljetnica rada udruge. Za tu je prigodu izrađen barjak s likom Sv. Barbare, zaštitnice Kunovca.
2014. godine društvo je obilježilo 40-tu obljetnicu postojanja i rada. Kroz sve te godine društvo je bilo izrazito aktivno: članice društva sudjelovale su na Podravskim motivima, obilazile bolesne i nemoćne stanovnike sela, svake su godine organizirale „Dane žetve“ pod sloganom „Na sunčanoj struni žito se kruni“, svake godine marljivo sade cvijeće na seoskim raskršćima, na groblju i pred pilovima, druže se sa drugim udrugama i društvima u našoj županiji, pa i šire, te su na taj način upoznale kulturno – povijesne znamenitosti diljem lijepe naše.
Društvo surađuje sa Općinom Koprivnički Ivanec koja ih prati i pomaže im u radu. I dalje će se zalagati radom i doprinositi boljem i ljepšem životu u Kunovcu i cijeloj općini.