Udruga žena „Crvene ruže“ Botinovec

UDRUGA ŽENA  „CRVENE RUŽE“  BOTINOVEC

Udruga žena „Crvene ruže“ Botinovec osnovana je sa svrhom organiziranja kulturnih manifestacija, sudjelovanja u humanitarnim akcijama, očuvanja i unapređivanja kulturnih tradicija i posebnosti, unapređivanja položaja žena u društvu te poboljšanje uvjeta za život i rad u mjestu Botinovec na zadovoljstvo svih mještana, a sa naglaskom na zajedništvo i međusobno pomaganje koje želimo prenijeti u nasljeđe budućim generacijama.

Sjedište Udruge je u Botinovcu na adresi Botinovec 1.

 

Vodstvo Udruge čine:  Mihaela Juranić – predsjednica, Irena Besten – zamjenica predsjednice,   Slađana Mesar – tajnica i Marija Štefanec – blagajnica.

Upravni odbor : Marija Štefanec, Slađana Mesar, Irena Besten, Štefanija Semren, Mihaela Juranić.

Nadzorni odbor  :  Ljubica Babić, Nevenka Polak i Verica  Jazvec.

Stegovna komisija  :  Katica Besten, Sandra Biškup i Monika Jembrek.

 

Susreti žena koje organiziraju udruge žena iz naše županije namijenjeni su prvenstveno tome da se maknemo iz naših svokdnevnica i barem malo zaboravimo na brige i stres kojih u današnje vrijeme ima i više nego previše. Naša manifestacija upravo iz tog razloga nosi naziv ‘Dan plesa protiv stresa’  te priređujemo tome prigodan kulturno-umjetnički program, a po čemu je naša Udruga žena i najprepoznatljivija  u Koprivničko-križevačkoj županiji i malo šire.

Osim toga Udruga sudjeluje i u nizu akcija humanitarnog karaktera od samih svojih početaka pa sve do danas, kao i u uređenju samog mjesta Botinovec.  Može se reći da Udruga kroz svoje aktivnosti promovira  i Općinu Koprivnički Ivanec, kao i Koprivničko-križevačku županiju.

 

Vrijedi napomenuti, a što je manje poznato široj javnosti, da je upravo naša Udruga pokrenula suradnju sa Plesnim  centrom Ritam iz Zagreba te smo u siječnju 2010. godine pomogle u organizaciji Državnog prvenstva u standardnim plesovima u Koprivnici. U to je vrijeme iz te suradnje razvojem kasnijih događaja došlo do osnivanja Športskog plesnog  kluba  Ritam Koprivnica i to nas izuzetno raduje.

Kratko iz povijesti…

Na inicijativu žena Botinovca 1983. godine Snježana Sokač (rođ. Radiković) i Katica Hudak (rođ. Šmic) prikupljale su i obavještavale zainteresirane žene za učlanjenje u Aktiv žena Botinovec koji je osnovan te godine na čelu sa prvom predsjednicom MARIJOM MESAR, tajnicom ĐURĐICOM HEGEDUŠIĆ i blagajnicom KATICOM BESTEN.

U narednom  razdoblju  izmijenili su se slijedeći sastavi  vodstva:

  • KATICA BESTEN, predsjednica… BERNARDICA BALAŠKO, tajnica… NADA HANŽEK, blagajnica
  • BERNARDICA BALAŠKO, predsjednica… JELENA ŠEGOVIĆ, tajnica… RUŽA VARGOVIĆ, blagajnica
  • VERICA BAČANI, predsjednica… ŠTEFANIJA SEMREN, tajnica… MARIJA MESAR, blagajnica
  • ŽELJKA MESAR, predsjednica… MIHAELA JURANIĆ, tajnica… VALENTINA JAKUPIĆ, blagajnica
  • MIHAELA JURANIĆ, predsjednica… ZVJEZDANA LESAR, tajnica… VALENTINA JAKUPIĆ, blagajnica
  • MIHAELA JURANIĆ, predsjednica… NEVENKA POLAK,  .. IRENA BESTEN, blagajnica
  • VALENTINA BALAŠKO, predsjednica… MIHAELA JURANIĆ, zamjenica predsjednice… IRENA BESTEN, tajnica… MARIJA ŠTEFANEC, blagajnica
  • MIHAELA JURANIĆ, predsjednica… IRENA BESTEN, zamjenica predsjednice… SLAĐANA MESAR, tajnica… MARIJA ŠTEFANEC, blagajnica

 

Poznato je da se je u prošlosti organiziralo puno više zabava, sve kako bi se na neki način osigurala  novčana sred   stva  za obnovu prostora Društvenog doma  i inventara, osobito onog kuhinjskog.  Na žalost, zbog raznih zakonskih regulativa danas je takav način financiranja udruga jednostavno nemoguć  pa se financiranje u većoj mjeri  svodi na sredstva iz Proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave te razna sponzorstva i donacije.

 

Obzirom na regulative i propise Aktiv žena Botinovec u 90-ima mijenja naziv u Društvo žena Botinovec, a 2005. godine u današnji naziv  Udruga žena „Crvene ruže“ Botinovec.