Dobrovoljno vatrogasno društvo Botinovec

Dobrovoljno vatrogasno društvo Botinovec (u daljnjem tekstu: Društvo) dobrovoljna je, stručna, humanitarna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u djelatnosti zaštite od požara.

Temeljna zadaća Društva je provedba vatrogasne djelatnosti utvrđena Zakonom o vatrogastvu.

Članovi Društva su fizičke i pravne osobe koje rade na unapređivanju vatrogastva i zaštite od požara, te obavljaju i druge poslove kojima se podupire ova djela.

Ciljevi Društva su:

  • provedba vatrogasne djelatnosti odnosno različitih aktivnosti iz područja vatrogastva temeljem dobrovoljnog rada vlastitog članstva, uz poštivanje načela humanitarnosti i javnog interesa;
  • kontinuirano uključivanje što većeg broja građana, a posebno mladeži u rad Društva, radi zaštite ljudi i imovine od požara i drugih elementarnih nepogoda;
  • poticanje provedbe preventivnih i drugih mjera radi ostvarivanja zadaća iz područja zaštite od požara;
  • provedbu cjeloživotnog stručnog obrazovanja svog članstva za provedbu vatrogasne djelatnosti i podizanje opće razine znanja članstva;
  • razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva, kao stogodišnje tradicije specifične za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava odnosno vatrogasne struke u cjelini;
  • uključivanje mladih odnosno podmlatka u Društvo, uz razvijanje njihove samostalnosti i samosvijesti u okviru rada u Društvu, odnosno predanosti kvalitetnom i savjesnom dugogodišnjem radu u vatrogasnoj organizaciji.

Društvo sukladno ciljevima djeluje na području zaštite i spašavanja.

DVD Botinovec  djeluje od 1934. godine te čini sastavni dio Vatrogasne zajednice općine Koprivnički Ivanec. Unutar DVD-a Botinovec formirane su četiri ekipe koje sudjeluju na vatrogasnim natjecanjima: muška B ekipa, ženska B ekipa te dvije ekipe djece od 6 – 12 godina.

Predsjednik: Ivica Salajec

Zapovjednik: Siniša Juranić,

Tajnik: Kristina Biškup

Blagajnik: Ninoslav Mesar

Upravni odbor: Ivica Salajec, Siniša Juranić, Dalibor Hegedušić, Ninoslav Mesar, Davor Mesar, Željka Mesar, Saša Mesar, Davor Biškup, Stjepan Šegović

Nadzorni odbor: Goran Krajač, Slađana Mesar, Kristina Biškup, Andreja Hegedušić, Mihaela Juranić

 

ZAKLJUČAK:

Zadovoljni smo dobrom suradnjom sa ostalim društvima i udrugama iz Botinovca, ali i cijele općine  te se nadamo da će se tako nastaviti i dalje.

U nastavku rada potrebno je nastaviti ulaganja u nabavu potrebne vatrogasne opreme u cilju što učinkovitijeg djelovanja u slučaju potrebnih intervencija te dalje raditi na protupožarnoj preventivi, razvijanju vatrogasne kulture i odgovornog ponašanja.  Također je potrebno iznaći rješenja za poboljšanje uvjeta za rad sa djecom i vatrogasnom mladeži.