Programi javnih potreba

2014.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Ivanec u 2015. godini

Program javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2015. godini

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2015. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2015. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini – II

Program o izmjenama Programa javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini – I

Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini – II

Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini – I

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini – II

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini – I

2013.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini

Program javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine koprivnički Ivanec u 2013. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini

2012.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini

Program javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine Koprivnički Ivanec u 2012. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2012. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2012. godini