Zaštita i spašavanje

2022.

Izvedbeni program zimske službe za sezonu 2022. – 2023. godine

Plan vježbi Civilne zaštite Općine Koprivnički Ivanec za 2023. godinu

Plan razvoja sustava Civilne zaštite za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Analiza stanja sustava Civilne zaštite u 2022. godini

Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Koprivnički Ivanec, Revizija I – 3-2022

Poslovnik o radu stožera Civilne zaštite Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine Koprivnički Ivanec

2021.

Plan vježbi Civilne zaštite Općine Koprivnički Ivanec za 2022. godinu

Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Koprivnički Ivanec za 2022. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Koprivnički Ivanec za 2022. godinu

Odluka o aktiviranju Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Koprivnički Ivanec

Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Koprivnički Ivanec u 2021. godini

2020.

Odluka o izmjeni Plana zaštite od požara Općine Koprivnički Ivanec

2019.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu

Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini

Odluka o izmjenama Plana zaštite od požara Općine Koprivnički Ivanec

2018.

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Koprivnički Ivanec

2014.

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera za zaštitu i spašavanje

2013.

Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja

2012.

Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja