Opći uvjeti i cijene komunalnih usluga

PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada – 12.05.2022.

Suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja otpada – 14.06.2022.

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge – 13.06.2022.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sa Općim uvjetima – 28.01.2022.

 

DIMNJAČARSKE USLUGE NA PODRUČJU OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC

Cjenik dimnjačarskih usluga na području Općine Koprivnički Ivanec – 27.02.2024.

Suglasnost na izmjenu cjenika dimnjačarskih usluga – 11.04.2024.

Dopuna cjenika dimnjačarskih usluga na području Općine Koprivnički Ivanec – 20.03.2022.

Suglasnost na dopunu cjenika dimnjačarskih usluga – 26.10.2022.

Cjenik dimnjačarskih usluga – 31.01.2022.

Suglasnost na cjenik dimnjačarskih usluga – 16.03.2022.

 

Opći uvjeti obavljanja dimnjačarskih usluga – 20.03.2022.

Suglasnost na Opće uvjete – 25.10.2022.

 

POGREBNE USLUGE NA GROBLJIMA U OPĆINI KOPRIVNIČKI IVANEC

Cjenik pogrebnih komunalnih usluga na grobljima u Općini Koprivnički Ivanec – 01.03.2024.

Suglasnost na Cjenik pogrebnih komunalnih usluga na grobljima u Općini Koprivnički Ivanec – 01.03.2024.

Cjenik pogrebnih komunalnih usluga na grobljima u Općini Koprivnički Ivanec – 04.11.2022.

Suglasnost na Cjenik pogrebnih komunalnih usluga na grobljima – 10.11.2022.

Cjenik pogrebnih komunalnih usluga na grobljima u Općini Koprivnički Ivanec – 10.09.2020.

Suglasnost na dopunu cjenika – 11.09.2020.

Cjenik pogrebnih komunalnih usluga na grobljima u Općini Koprivnički Ivanec – 01.06.2020.

Suglasnost na cijene usluga – 29.07.2020.

 

Opći uvjeti isporuke pogrebnih usluga u Općini Koprivnički Ivanec – 01.08.2020.

Suglasnost na Opće uvjete isporuke pogrebnih usluga – 14.08.2020.

 

JAVNA VODOOPSKRBA, JAVNA ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – VODNE USLUGE

Odluka o cijeni vodnih usluga – 29.06.2022.

Cjenik javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – 01.07.2022.

Suglasnost na cjenik vodnih usluga – 07.07.2022.

Odluka o cijeni vodnih usluga – 20.12.2021.

Suglasnost na cjenik vodnih usluga – 21.01.2022.

 

Opći uvjeti isporuke vodnih usluga – 24.12.2013.

Suglasnost na opće uvjete isporuke vodnih usluga – 25.10.2022.