Najvažniji propisi

Statutarna odluka o dopunama Statuta Općine Koprivnički Ivanec – 15.02.2023.

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Koprivnički Ivanec – 19.02.2021.

Statutarna Odluka o izmjenama Statuta Općine Koprivnički Ivanec – 28.02.2020.

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Koprivnički Ivanec – 08.02.2018.

Statut Općine Koprivnički Ivanec – 20.03.2013.

 

Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec – 03.03.2022.

 

Poslovnička odluka o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec – 14.09.2023.

Poslovnička odluka o dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec – 15.02.2023.

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec – 31.03.2021.

Poslovnička odluka o izmjena i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec – 21.05.2018.

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec – 22.10.2009.

 

Strategija upravljanja imovinom Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 2022. – 2028. godine – 18.08.2022.

Odluka o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Koprivnički Ivanec – 17.10.2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Koprivnički Ivanec – 19.12.2019.

Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu – 29.03.2019.

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec – 30.11.2018.

Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada – 08.01.2019.

Odluka o dodjeli obavljanja jave usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec – 14.12.2018.

Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom – 14.12.2018.

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području OKI – pročišćeni tekst – 30.11.2018.

Poveznica na Zakon o održivom gospodarenju otpadom: https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+održivom+gospodarenju+otpadom&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da

Poveznica na Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom: https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Uredba+o+gospodarenju+komunalnim+otpadom&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da

Poveznica na stranicu „GKP Komunalac d.o.o.“ Koprivnica gdje je objavljen raspored odvoza otpada: RAJON 20:http://www.komunalac-kc.hr/raspored-odvoza-komunalnog-otpada-i-odvojeno-prikupljenog-otpada

Plan gospodarenja otpadom Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje od 2018. do 2023. godine – 06.2018.

 

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave – 03.09.2018.

 

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Koprivnički Ivanec – 02.12.2019.

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Koprivnički Ivanec – 30.01.2019.

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Koprivnički Ivanec – 18.12.2014.

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Koprivnički Ivanec – 20.03.2013.

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Koprivnički Ivanec – 09.01.2013.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Koprivnički Ivanec – 22.10.2009.

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Koprivnički Ivanec – 30.11.2007.

 

Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Koprivnički Ivanec – 30.01.2019.

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području Općine Koprivnički Ivanec – 30.11.2018.

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Koprivnički Ivanec – 22.10.2009.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Koprivnički Ivanec – 28.11.2008.

Odluka o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za izračun visine komunalne naknade – 30.11.2007.

Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Koprivnički Ivanec – 30.11.2007.

 

Odluka o mrtvozorstvu – 25.02.2021.

Popis mrtvozornika po Odluci s brojevima telefona

Odluka o povjeravanju obavljanja djelatnosti usluge ukopa i ispraćaja pokojnika na grobljima na području općine – 29.05.2020.

Odluka o grobljima na području Općine Koprivnički Ivanec – 20.03.2013.

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje naknade i cijena usluga na grobljima na području općine – 29.05.2020.

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje naknada za grobna mjesta te utvrđivanju cijena usluga na grobljima – 22.10.2013.

Odluka o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje naknada za grobna mjesta te utvrđivanje cijena usluga na grobljima – 20.03.2013.

 

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Koprivnički Ivanec – 22.10.2013.

Odluka o visini socijalne osnovice – 31.01.2014.

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kreditiranju redovnih studenata – 22.10.2009.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kreditiranju redovnih studenata – 28.10.2005.

Pravilnik o kreditiranju redovnih studenata s područja Općine Koprivnički Ivanec – 31.01.2005.

 

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Koprivnički Ivanec – 17.10.2019.

Odluka o komunalnom redu na području Općine Koprivnički Ivanec – 06.08.2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Koprivnički Ivanec – 14.12.2018.

Odluka o komunalnom redu na području Općine Koprivnički Ivanec – pročišćeni tekst

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Koprivnički Ivanec – 20.11.2009.

Odluka o komunalnom redu na području Općine Koprivnički Ivanec – 10.06.2008.