Provedbeni program Općine Koprivnički Ivanec

Općinski načelnik Općine Koprivnički Ivanec je 07. ožujka 2022. godine donio Provedbeni program Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje od 2021. – 2025. godine.

 

Provedbeni program Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje od 2021. do 2025. godine