Povjeravanje obavljanja uslužne komunalne djelatnosti usluge ukopa i ispraćaja pokojnika i ekshumacije unutar groblja na području Općine Koprivnički Ivanec

Objavljeno, 13.8.2020. Novosti

S obzirom da se obim poslova komunalnog radnika Općine Koprivnički Ivanec povećao unazad godinu dana, što podrazumijeva održavanje zelenih površina, obavljanja usluga ispraćaja i ukopa pokojnih osoba, održavanje prostora predviđenih za odlaganje komunalnog otpada, te održavanje groblja na području Općine Koprivnički Ivanec, bili smo prisiljeni povjeriti usluge ispraćaja i ukopa pokojnih osoba poduzeću Komunalac d.o.o., Koprivnica, a što je i učinjeno temeljem Zakona o grobljima. Općina Koprivnički Ivanec i Komunalac d.o.o., Koprivnica su 01. kolovoza 2020. godine sklopili Ugovor o povjeravanju obavljanja uslužne komunalne djelatnosti usluge ukopa i ispraćaja pokojnika i ekshumacije unutar groblja na području Općine Koprivnički Ivanec.

Iz Ugovora proizlazi da su se za usluge ukopa, ispraćaja i ekshumacije pokojnih osoba na grobljima u Koprivničkom Ivancu i Kunovcu korisnici dužni javiti u Upravu groblja Komunalac d.o.o. u Koprivnici, kako bi sa njima dogovorili predmetne usluge. Bez obzira na navedeno, svi korisnici su se i dalje prvo dužni javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Ivanec radi dobivanja Potvrde potrebne za ukop pokojne osobe.

Cjenik poduzeća “Komunalac d.o.o.” za predmetne usluge nalazi se u nastavku.

Ugovor o povjeravanju obavljanja djelatnosti usluge ukopa i ispraćaja pokojnika

Cjenik pogrebnih komunalnih usluga