Obavijest o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Koprivnički Ivanec

Objavljeno, 2.5.2024. Novosti

Općina Koprivnički Ivanec objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Koprivnički Ivanec, KLASA: 320-03/23-01/9, URBROJ: 2137-9-02-24-2 od 26. ožujka 2024. godine.

Tekst javnog natječaja objavljuje se na službenim internetskim stranicama Općine Koprivnički Ivanec https://koprivnicki-ivanec.hr/, na oglasnoj ploči Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec i na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Javni natječaj objavljuje se 02. svibnja 2024. godine, a traje od 02. svibnja 2024. godine do 31. svibnja 2024. godine.

 

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec od 02. svibnja 2024. do 31. svibnja 2024. godine.

 

Obavijest o raspisivanju javnog natječaja

Odluka o raspisivanju javnog natječaja

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Obrazac ponude