Materijali, akti, skraćeni zapisnik i audio zapis sa 33. sjednice Općinskog vijeća održane 31.01.2020. godine

10.02.2020.

Akti sa 33. sjednice Općinskog vijeća održane 31.01.2020. godine Odluka o financiranju pripremnih radova za postavljanje umjetne trave na igralištu NK Bratstvo Kunovec Materijali za 33. sjednicu Općinskog vijeća za 31.01.2020. godine   Audio zapis 33. sjednice Općinskog vijeća održane 31.01.2020. godine – 1. dio   Audio zapis 33. sjednice Općinskog vijeća održane 31.01.2020. godine […]

Akti, materijali, skraćeni zapisnik i audio zapis sa 32. sjednice Općinskog vijeća održane 19.12.2019. godine

19.12.2019.

Skraćeni zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća održane 19.12.2019. godine Odluka o obustavi Odluke o ukidanju statusa javnog dobra i darovanju k.č.br. 3268-1 u k.o. Kop. Ivanec trgovačkom društvu Piškornica d.o.o. Plan razvojnih programa Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu Akti sa 32. sjednice Općinskog vijeća održane 19.12.2019. godine Materijali za 32. sjednicu Općinskog vijeća […]