Materijali, akti, skraćeni zapisnik i audio zapis sa 34. sjednice Općinskog vijeća održane 28.02.2020. godine

26.02.2020.

Skraćeni zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća održane 28.02.2020. godine Akti sa 34. sjednice Općinskog vijeća održane 28.02.2020. godine Materijali za 34. sjednicu Općinskog vijeća za 28.02.2020. godine Dnevni red – 28.02.2020. – izmjene i dopune Dnevni red – 28.02.2020.   Audio zapis 34. sjednice Općinskog vijeća održane 28.02.2020. godine – 1. dio   Audio […]

Materijali, akti, skraćeni zapisnik i audio zapis sa 33. sjednice Općinskog vijeća održane 31.01.2020. godine

10.02.2020.

Skraćeni zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća održane 31.01.2020. godine Akti sa 33. sjednice Općinskog vijeća održane 31.01.2020. godine Odluka o financiranju pripremnih radova za postavljanje umjetne trave na igralištu NK Bratstvo Kunovec Materijali za 33. sjednicu Općinskog vijeća za 31.01.2020. godine   Audio zapis 33. sjednice Općinskog vijeća održane 31.01.2020. godine – 1. dio […]

Akti, materijali, skraćeni zapisnik i audio zapis sa 32. sjednice Općinskog vijeća održane 19.12.2019. godine

19.12.2019.

Skraćeni zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća održane 19.12.2019. godine Odluka o obustavi Odluke o ukidanju statusa javnog dobra i darovanju k.č.br. 3268-1 u k.o. Kop. Ivanec trgovačkom društvu Piškornica d.o.o. Plan razvojnih programa Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu Akti sa 32. sjednice Općinskog vijeća održane 19.12.2019. godine Materijali za 32. sjednicu Općinskog vijeća […]