Akti, materijali, skraćeni zapisnik i audio zapis sa 32. sjednice Općinskog vijeća održane 19.12.2019. godine

19.12.2019.

Skraćeni zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća održane 19.12.2019. godine Odluka o obustavi Odluke o ukidanju statusa javnog dobra i darovanju k.č.br. 3268-1 u k.o. Kop. Ivanec trgovačkom društvu Piškornica d.o.o. Plan razvojnih programa Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu Akti sa 32. sjednice Općinskog vijeća održane 19.12.2019. godine Materijali za 32. sjednicu Općinskog vijeća […]