Radna tijela

Radna tijela Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec čini ukupno 16 odbora, komisija, vijeća i povjerenstava koja se detaljnije bave pojedinim područjima koja su od posebnog interesa za Općinu Koprivnički Ivanec. U nastavku su nabrojena sva Radna tijela sa predsjednicima i članovima po pojedinom radnom tijelu.

 

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE

1. Mario Švegović, predsjednik

2. Mihaela Juranić, članica

3. Zlatan Sremec, član

4. Ivica Ferenčak, član – Ivan Poldrugač, član

5. Stjepan Vidović, član

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije

 

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

1. Vladimir Fijok, predsjednik

2. Biserka Geršić, članica

3. Ivica Salajec, član

4. Ivica Ferenčak, član – Ivan Poldrugač, član

5. Stjepan Vidović, član

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za statut i poslovnik

 

MANDATNA KOMISIJA

1. Mario Švegović, predsjednik

2. Stjepan Golub, član

3. Stjepan Vidović, član

Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO I RAZVOJ

1. Mladen Sremec, predsjednik

2. Zlatko Pavlić, član

3. Alen Jančevec, član

4. Ida Kovač, članica

5. Rade Prosenjak, član

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i razvoj

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

1. Mihaela Juranić, predsjednica

2. Stjepan Golub, član

3. Stjepan Vidović, član

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

1. Zdravko Marčec, predsjednik

2. Davor Mesar, član

3. Slavica Martinaga, članica

4. Mario Švegović, član

5. Marijan Puljko, član

Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja i imenovanju predsjednika i članova

 

ODBOR ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

1. Ninoslav Mesar, predsjednik

2. Pero Grubešić, član

3. Ivica Petričević, član

4. Ivan Bebek, član

5. Vladimir Kenđel, član

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti

 

ODBOR ZA UNAPREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

1. Zoran Vrabelj, predsjednik

2. Krunoslav Vrban, član

3. Darko Potroško, član

4. Jože Lipuš, član

5. Dražen Horvat, član

6. Ivan Poldrugač, član

7. Vesna Lončar, članica

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za unapređenje i zaštitu okoliša

 

SOCIJALNO VIJEĆE

1. Jasminka Šijak, predsjednica

2. Nataša Friščić, članica

3. Nevenka Polak, članica

4. Josip Poldrugač, član

5. Darko Potroško, član

6. Ivan Medvarić, član

7. Vladimir Piskrec, član

8. Mihael Sremec, član

9. Ivan Lipuš, član

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća

 

POVJERENSTVO ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ

1. Daliborka Botak, predsjednica

2. Goran Patljak, član

3. Suzana Blažević, članica

4. Gordana Besten, članica

5. Jasminka Šijak, članica

Rješenje o osnivanju Povjerenstva za predškolski odgoj i imenovanju predsjednika i članova

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE

1. Mario Grubešić, predsjednik

2. Matea Besten, članica

3. Suzana Blažević, članica

4. Natalija Sučić, članica

5. Mihaela Ganžulić, članica

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu studentskih kredita studentima s područja općine

 

POVJERENSTVO ZA SPORT

1. Ivica Petričević, predsjednik

2. Vladimir Fijok, član

3. Mario Vidović, član

4. Ivica Salajec, član

5. Tomislav Sabljo, član

Rješenje o osnivanju Povjerenstva za sport i imenovanju predsjednika i članova

 

POVJERENSTVO ZA KULTURU

1. Kristina Furkes, predsjednica

2. Biserka Geršić, članica

3. Mihaela Ganžulić, članica

4. Tomislav Medvarić, član

5. Josip Golubić, član

Rješenje o osnivanju Povjerenstva za kulturu i imenovanju predsjednika i članova

 

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

1. Stjepan Golub, predsjednik

2. Jurica Šijak, član

3. Ivica Petričević, član

4. Anto Burušić, član

5. Ivan Blažic, član

Rješenje o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i imenovanju predsjednika i članova

 

ODBOR ZA GROBLJE U NASELJU KOPRIVNIČKI IVANEC

1. Ivica Kenđel, predsjednik

2. Alen Jančevec, član

3. Ivan Lončar, član

Rješenje o osnivanju Odbora za groblje u naselju Koprivnički Ivanec i imenovanju predsjednika i članova

 

ODBOR ZA GROBLJE U NASELJU KUNOVEC

1. Dragutin Sitar, predsjednik

2. Josip Jembrek, član

3. Ivan Blažic, član

Rješenje o osnivanju Odbora za groblje u naselju Kunovec i imenovanju predsjednika i članova