Dokumenti i akti

2019.

Zaključak o sufinanciranju boravka djece s područja Općine u dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje djece na području Grada Koprivnice u pedagoškoj godini 2019. – 2020.

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Vrapčić za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Koprivnički Ivanec za 2018. godinu

Odluka o financiranju članstva u Knjižnici i čitaonici Fran Galović Koprivnica u 2019 . godini

Odluka o određivanju imena ulica na području Općine Koprivnički Ivanec

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2018. godine

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Odluka o izmjeni Odluke o naknadama troškova članovima Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini

Odluka o financiranju političkih stranaka iz Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019.

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Koprivnički Ivanec

2018.

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO OKI

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Koprivnički Ivanec

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Koprivnički Ivanec

Zaključak o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Kop. Ivanec u dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje djece na području Grada Koprivnice

2015.

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Odluka o financiranju političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec iz Proračuna Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o određivanju službenika za informiranje u Općini Koprivnički Ivanec

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Ivanec u 2015. godini

2014.

Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade članovima odbora i povjerenstava Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o izmjeni Odluke o naknadama troškova članovima Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa

Odluka o naknadi troškova članu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrapčić Drnje s područja Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2015. godinu

Odluka o visini naknade članovima odbora i povjerenstava Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Koprivnički Ivanec za 2013. godinu

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01 srpnja do 31. prosinca 2013. godine

Odluka o raspoređivanju godišnjih sredstava za rad političkih stranaka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Odluka o financiranju političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec iz Proračuna Općine Koprivnički Ivanec

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini

2013.

Popis sklopljenih ugovora u 2013. godini – antikorupcija

Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Koprivnički Ivanec

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2014. godinu

Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika od 01. srpnja do 31. prosinca 2012. godine

Statut Općine Koprivnički Ivanec

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Ivanec u 2013. godini

2012.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2013. godinu

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec

Rješenje o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

Odluka o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika od 01. srpnja do 31. prosinca 2011. godine

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Ivanec u 2012. godini

2009.

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec

2008.

Odluka o grbu i zastavi Općine Koprivnički Ivanec

Odluka o osnivanju poduzetničke zone Koprivnički Ivanec