Djelatnici

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Ivanec je Ivan Lipuš.

ivan.lipus@koprivnicki-ivanec.hr

 

Viši referent za investicije je Alen Jančevec.

alen.jancevec@koprivnicki-ivanec.hr

 

Viši referent za proračun, računovodstvo i fondove EU je Mihaela Husnjak.

mihaela.husnjak@koprivnicki-ivanec.hr

 

Referentica općih poslova je Dubravka Bebek.

dubravka.bebek@koprivnicki-ivanec.hr

 

Komunalni redar Općine Koprivnički Ivanec je Denis Srček.

 

Komunalni radnik Općine Koprivnički Ivanec je Vinko Jug.

 

Sa danom 19. lipnja 2017. godine na rok od 4 mjeseca zaposleno je troje djelatnika na javnim radovima. To su Vladimir Sinjeri, Zdravko Kos i Ivan Mađarić.