Dječji vrtić ‘Ivančica’ Koprivnički Ivanec

Dječji vrtić „ Ivančica“ Koprivnički Ivanec osnovan je u sklopu Osnovne škole „ Braće Radić“ 1987. godine. Tokom godina bivale su različite izmjene što od strane odgajateljica, a što od strane tehničkog osoblja. Dolaskom Snježane Tišljarić na mjesto ravnateljice 2000. godine dolazi do značajne izmjene cjelokupnog ustrojstva rada, orjentirajući se prema principima pedagogije zajedništva na humanističkom principu rada. Naš vrtić time postaje jedan od podružnica Dječjeg vrtića „ Vrapčić“ sa središtem u Drnju. Zbog velikog interesa i potrebe za ovakvom vrstom naobrazbe male djece 2007. godine vrtić se proširuje na dvije grupe. Obje grupe su mješovite, od 2- 4 g. i 4-7 g., a zajedno ima 45-ero djece što je iznad pedagoških standardi. Radno vrijeme traje 10 sati i rade četiri odgajateljice sa višom stručnom spremom (Gordana Besten, NedeljkaVrhoci, Petra Kovačić; Ines Posavec), spremačica (Ivanka Čevis) i kuharica (Milena Rumek). Cjeloviti program vrtića financira se iz proračuna općine osnivača, uplate roditelja i putem donacija tokom radne godine. Program rada propisan je Zakonom i temelji se na programskom usmjerenju preškolskog odgoja i obrazovanja, temeljno je razrađen kroz Godišnji plan i program vrtića, a baziran je na :

1. Ustrojstvu rada
2. Materijalnim uvjetima
3. Njezi, skrbi za tjelesni rast i razvoj djece
4. Odgojno – obrazovnom radu
5. Naobrazbi i usavršavanje odgojnih djelatnika
6. Suradnji s roditeljima
7. Suradnja s vanjskim čimbenicima

Bitne zadaće vezane uz neposredni rad s djecom su poticanje na ostvarivanje dječjih osnovnih tjelesnih i zdravstvenih potreba, razvijanje psihosocijalnih vještina, usvajanje kulturno – higijenskih navika, te provođenje istraživačko – spoznajne aktivnosti prema psihofizičkim karakteristikama svakog pojedinog djeteta. Osim redovnih godišnjih, tromjesečnih, tjednih i dnevnih planova i programa, vrtić se uključuje u različite manifestacije organizirane za djecu predškolskog uzrasta: “Vuzmena košara”,” Dani travnjaka”, “ Stari zanati”, “ Dan Općine”, „Dječja olimpijada“. Javljamo se na različie likovne natječaje, uključujemo u humanitrane akcije, sa djecom provodimo niz aktualinih projekata kao što su: “Ivanečki Baltazar”, “ Putevima naših predaka”, “ Za bolje sutra”, “ Eko –šuma”. Od ove radne godine u rad s predškolskom djecom uključena su i djeca koji su predškolski obveznici, ali ne pohađaju vrtić, jer imamo verificirani program predškole. Posebno smo ponosni što smo mali čuvari baštine. Svjesni vrijednosti koje posjeduje naša Općina od malih nogu u djeci pokušavamo usaditi ljubav prema baštini i tradiciji.

Materijalni uvjeti rada u natrag godinu dan su se popravili. Kupljen je namještaj, didaktika, vrtuljak i klackalica. U planu je još urediti vanjski dio igrališta i kupiti primjerene sprave za najmlađe. Također se nadamo da na ovome neće stati, te da će se i dalje ulagati u naš vrtić, a sve s ciljem što kvalitetnijeg odgojno – obrazovnog procesa.
Suradnja s roditeljima ostvaruje se putem roditeljskih sastanaka, individualnih razgovora, anketa, informativnih panoa, uključivanjem roditelja u zajedničke radionice, Božićne priredbe, završne priredbe, izlete.
Dječji vrtić „Vrapčić“ Drnje u pedagoškoj godini 2014./2015. kao djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja realizira se na području devet lokacija:

1. područni objekt“Ivančica“Koprivnički Ivanec (dvije skupine)
2. područni objekt „Potočnica“ Sigetec (dvije skupine)
3. područni objekt „Iskrica“ Đelekovec
4. područni objekt „Zvončić“ Gola
5. područni objekt „Bambi“ Ždala
6. centralni vrtić“ Vrapčić“ Drnje
7. područni objekt „Lastavica“ Peteranec
8. područni objekt „Potočnica“ Koprivnički Bregi
9. područni objekat“ Hlebine“ Hlebine – status u mirovanju

 

Zaključak o usvajanju Financijskog plana DV Vrapčić za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju izmjena i dopuna Financijskog plana DV Vrapčić za 2019. godinu