Sakralni objekti

SAKRALNI SPOMENICI ŽUPE SV. IVANA KRSTITELJA

1. Župna crkva Sv. Ivana Krstitelja u Koprivničkom Ivancu izgrađena 1742. godine

2. Kapela Sv. Barbare u Kunovcu izgrađena 1889. godine

3. Kapelica Srca Isusova u Goričkom izgrađena 1922. godine

4. Kapelica Sv. Florijana u Koprivničkom Ivancu (u ulici Matije Gupca) izgrađena 1932. godine

5. Kapela Blažene Djevice Marije u Pustakovcu posvećena 1997. godine

 

RASPELA I PILOVI

Koprivnički Ivanec:

a) raspelo u Koprivničkoj ulici iz 1905. godine (obnovljeno 1988. godine),

b) raspelo u Koprivničkoj ulici (u Cenkovcu), gdje je staro zamijenjeno novim 1977. godine,

c) raspelo u Vinogradskoj ulici,

d) raspelo u ulici Braće Radića,

e) raspelo na križanju Vinogradske ulice i ulice Matije Gupca,

f) staro raspelo na groblju čiji temelji su iz 1875. godine, a obnovljeno je 2014. godine i

g) novo raspelo na groblju (mramorni križ iz 1996. godine).

 

Kunovec:

a) pil Sv. Trojstva (posvećen 1925. godine),

b) pil Ranjenog Isusa (posvećen 1937. godine),

c) raspelo pred zgradom Osnovne škole iz 1910. godine,

d) raspelo u polju između Kunovca i Kunovec Brega iz 1936. godine i

e) raspelo na mjesnom groblju iz 1988. godine.

 

Botinovec:

a) raspelo u središtu sela podignuto 1911. godine,

b) raspelo na putu od Botinovca prema Varaždinskoj cesti iz 1937. godine.

 

Pustakovec:

a) raspelo u središtu sela iz 1911. godine (obnovljeno 1971. godine),

b) raspelo na ulazu u selo s istočne strane iz 1964. godine.

 

Cintor Crkva u Kop. Ivancu iznutra Crkva u Kop. Ivancu s cintorom Crkva u Kunovcu iznutra Crkva u Kunovcu Kapela u Goričkom Kapela u Pustakovcu Oltar crkve u Kop. Ivancu Raspelo u Kop. Ivancu