Javni natječaj za dodjelu poticaja

26.10.2020.

Javni natječaj za dodjelu poticaja Prijava na Javni natječaj za dodjelu poticaja Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Izjava da nemam drugi stan, kuću ili kuću za odmor Privola za obradu osobnih podataka

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „POMOĆ JE MOĆ”

26.10.2020.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 910-04/20-09/317, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-1, od 4. rujna 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Kodni broj: […]