Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Koprivnički Ivanec za 2020. godinu

20.01.2020.

1. Javni natječaj-udruge i ostale organizacije civilnog društva 2 Upute za prijavitelje-udruge i ostale organizacije civilnog društva 3. Obrazac 1 – prijavni obrazac – udruge i ostale organizacije civilnog društva 4. Obrazac 2 – obrazac proračuna – udruge i ostale organizacije civilnog društva 5. Obrazac 3 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 6. Obrazac 4 […]

Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2020. godini

20.01.2020.

1. JAVNI NATJEČAJ – Sport i tehnička kultura 2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE -Sport i tehnička kultura 3. Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave – Sport i tehnička kultura 4. Obrazac 2 – Obrazac proracuna programa projekta – Sport i tehnička kultura 5. Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Sport i tehnička kultura […]