Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2021. godini

20.01.2021.

1. JAVNI NATJEČAJ – Sport i tehnička kultura 2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE -Sport i tehnička kultura 3. Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave – Sport i tehnička kultura 4. Obrazac 2 – Obrazac proracuna programa projekta – Sport i tehnička kultura 5. Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Sport i tehnička kultura […]

Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Koprivnički Ivanec za 2021. godinu

20.01.2021.

1. Javni natječaj-udruge i ostale organizacije civilnog društva 2. Upute za prijavitelje-udruge i ostale organizacije civilnog društva 3. Obrazac 1 – prijavni obrazac – udruge i ostale organizacije civilnog društva 4. Obrazac 2 – obrazac proračuna – udruge i ostale organizacije civilnog društva 5. Obrazac 3 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 6. Obrazac 4 […]

Javni natječaj za dodjelu poticaja

26.10.2020.

Javni natječaj za dodjelu poticaja Prijava na Javni natječaj za dodjelu poticaja Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Izjava da nemam drugi stan, kuću ili kuću za odmor Privola za obradu osobnih podataka

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „POMOĆ JE MOĆ”

26.10.2020.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 910-04/20-09/317, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-1, od 4. rujna 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Kodni broj: […]