Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu i suvlasništvu Republike Hrvatske koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište na području Općine Koprivnički Ivanec

07.10.2021.

Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Gospodarski program   Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu i suvlasništvu Republike Hrvatske koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište na području Općine Koprivnički Ivanec objavljuje se u trajanju od 30 dana, odnosno zaključno sa 06.11.2021. godine.

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec

02.08.2021.

Povjerenstvo za provođenja natječaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec na temelju odredbe članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupcima gospodarenja […]