Materijali, akti, skraćeni zapisnik i audio zapis sa 34. sjednice Općinskog vijeća održane 28.02.2020. godine

Objavljeno, 26.2.2020. Sjednice Općinskog Vijeća

Skraćeni zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća održane 28.02.2020. godine

Akti sa 34. sjednice Općinskog vijeća održane 28.02.2020. godine

Materijali za 34. sjednicu Općinskog vijeća za 28.02.2020. godine

Dnevni red – 28.02.2020. – izmjene i dopune

Dnevni red – 28.02.2020.

 

Audio zapis 34. sjednice Općinskog vijeća održane 28.02.2020. godine – 1. dio

 

Audio zapis 34. sjednice Općinskog vijeća održane 28.02.2020. godine – 2. dio