Projekt „ZAŽELI – Zaposli pa pomozi 3“

Objavljeno, 1.12.2022. Novosti

Projekt „ZAŽELI – Zaposli pa pomozi 3“

Projekt „ZAŽELI – Zaposli pa pomozi 3“, broj poziva UP.02.1.1.16, financiran bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Zaželi – program zapošljavanja žena u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0417, sklopljenom između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Novigrad Podravski.

Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci i Centar za socijalnu skrb Koprivnica.

Upravljačko tijelo je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a posredničko tijelo je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekta Europske unije.

Korisnik bespovratnih sredstava je Općina Novigrad Podravski, a u projektu kao partneri još sudjeluju Općina Hlebine, Općina Koprivnički Ivanec i Općina Rasinja.

Projektom „Zaposli pa pomozi 3“ zaposlit će se ukupno 18 žena, pripadnica ciljane skupine, na razdoblje do 6 mjeseci s početkom od 05. prosinca 2022. godine do zaključno 04. lipnja 2023. godine. Pripadnice ciljane skupine su teško zapošljive žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, starije do 50 godina, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanjem ljudima, žene žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine  te beskućnice.

Dana 01. prosinca 2022. godine u Općini Koprivnički Ivanec održano je potpisivanje Ugovora o radu na određeno vrijeme za 4 pripadnice ciljane skupine koje će se brinuti o 24 krajnjih korisnika s područja Općine Koprivnički Ivanec kojima će pružati pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, pomoć pri održavanju higijene, pomoć u socijalnoj integraciji te pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.).

Ukupna vrijednost projekta: 889.920,00 kuna.

Iznos potpore Europske unije: 889.920,00 kuna.

ZAŽELI – Zaposli pa pomozi 3