Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni “Koprivnički Ivanec” u Koprivničkom Ivancu

Objavljeno, 10.5.2011. Novosti

Temeljem  članka  35.st.  2.  i  čl.  391.  stavak  1.  Zakona  o  vlasništvu  i  drugim  stvarnim  pravima («Narodne novine «,br. 91/96.,68/96.,137/99.,22/00.,73/00., 114/01., 79/06., 141/06 i 146/08.), članka 84.  Statuta  Općine  Koprivnički  Ivanec(«Službeni  glasnik  Koprivničko-  križevačke  županije»,  br.
6/01., 3/03. i 2/06.) Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec raspisuje Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni “Koprivnički Ivanec” u Koprivničkom Ivancu

JAVNI_NATJECAJ_ZONA_ZEMLJISTE_objava

PRILOG1

PRILOG2

PRILOG3

OBRAZAC-PONUDE

IZJAVA