Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec

02.08.2021.

Povjerenstvo za provođenja natječaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec na temelju odredbe članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupcima gospodarenja […]

Javni natječaj za dodjelu poticaja za kupnju, izgradnju ili uređenje nekretnina, te za izradu projektno – tehničke dokumentacije

12.02.2021.

Temeljem članka 7. Odluke o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Koprivnički Ivanec, Općinski načelnik Općine Koprivnički Ivanec raspisuje Javni natječaj za dodjelu poticaja za 2021. godinu:   Javni natječaj za dodjelu poticaja Prijava na Javni natječaj za dodjelu poticaja Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Izjava da nemam drugi stan, kuću ili kuću […]

Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Općine Koprivnički Ivanec u 2021. godini

20.01.2021.

1. JAVNI NATJEČAJ – Sport i tehnička kultura 2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE -Sport i tehnička kultura 3. Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave – Sport i tehnička kultura 4. Obrazac 2 – Obrazac proracuna programa projekta – Sport i tehnička kultura 5. Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Sport i tehnička kultura […]