Objave

2023. ADAPTACIJA SPORTSKIH SVLAČIONICA U KOPRIVNIČKOM IVANCU – 2. FAZA

Dokumentacija o nabavi

Prilog I – Troškovnik

Adaptacija sportskih svlačionica u Koprivničkom Ivancu – 2

PRILOG III – IZJAVA TEMELJEM ČLANKA 265. STAVKA 2. ZJN 2016

PRILOG IV – OBRAZAC DUŽINA TRAJANJA JAMSTVA

MAPA 1_SVLAČIONICE – Arhitektonski projekt

MAPA_3_Elektrotehnički projekt_faze

MAPA 4_strojarski projekt_svlačione kopr ivanec_p

 

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva

Zoran Vrabelj – izjava o nepostojanju sukoba interesa

Alen Jančevec – izjava o nepostojanju sukoba interesa

Suzana Blažević Glavosek – izjava o nepostojanju sukoba interesa

Mihaela Husnjak – izjava o nepostojanju sukoba interesa

Dubravka Bebek – izjava o nepostojanju sukoba interesa

Dalibor Vrabelj – izjava o nepostojanju sukoba interesa

Nina Čevis – izjava o nepostojanju sukoba interesa

Ivan Lipuš – izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabave

2022. PRIJEVOZ UČENIKA U 2023. GODINI

Odluka o odabiru ponude – prijevoz učenika u 2023. godini

Odluka o pokretanju postupka nabave – prijevoz učenika u 2023. godini

2022. NABAVA DJEČJIH DAROVA

Odluka o odabiru ponude br. 2 – nabava dječjih darova

Odluka o odabiru ponude br. 1 – nabava dječjih darova

Odluka o nabavi dječjih darova u 2022. godini

2022. STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM NOGOSTUPA NA DIJELU ULICE BRAĆE RADIĆ U KOPRIVNIČKOM IVANCU – DIONICA 1

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – stručni nadzor nad izgradnjom nogostupa u ulici Braće Radić u Kop. Ivancu

Odluka o pokretanju postupka nabave – stručni nadzor nad izgradnjom nogostupa u ulici Braće Radić u Kop. Ivancu, dionica 1

2022. STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM SPORTSKOG OBJEKTA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru ponude – nadzor nad rekonstrukcijom sportskog objekta u Kop. Ivancu

2022. REKONSTRUKCIJA SPORTSKOG OBJEKTA U KOPRIVNIČKOM IVANCU – 2. KRUG

Odluka o odabiru ponude – rekonstrukcija sportskog objekta u Kop. Ivancu

Tekst za objavu

Poziv za dostavu ponude

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Izjava o nekažnjavanju

Projektantski troškovnik _ svlacionice Kop.Ivanec

Izjava projektanta

Arhitektonski projekt_svlacionice Kop.Ivanec_potpisano

2022. STRUČNI NADZOR NAD UREĐENJEM SPORTSKOG OBJEKTA KOD NOGOMETNOG IGRALIŠTA U NASELJU KUNOVEC

Odluka o odabiru ponude – nadzor nad uređenjem sportskog objekta u Kunovcu

2022. UREĐENJE SPORTSKOG OBJEKTA KOD NOGOMETNOG IGRALIŠTA U NASELJU KUNOVEC – 2. KRUG

Odluka o odabiru ponude – uređenje sportskog objekta u Kunovcu

Poziv na dostavu ponude

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Izjava o nekažnjavanju

Troškovnik

2022. IZRADA PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE DRUŠTVENOG DOMA U NASELJU KUNOVEC

Odluka o odabiru ponude – izrada projektne dokumentacije za uređenje društvenog doma u Kunovcu

Odluka o pokretanju postupka nabave – izrada projektne dokumentacije za uređenje društvenog doma u Kunovcu

2022. PRIKLJUČAK SPORTSKOG OBJEKTA U BOTINOVCU NA JAVNI VODOOPSKRBNI SUSTAV

Odluka o odabiru ponude – priključak sportskog objekta u Botinovcu na javni vodoopskrbni sustav

Odluka o pokretanju postupka nabave – priključak sportskog objekta u Botinovcu na javni vodoopskrbni sustav

2022. SANACIJA KROVIŠTA NA POMOĆNOM OBJEKTU (SPREMIŠTE) U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru ponude – sanacija krovišta na pomoćnom objektu – spremište u Kop. Ivancu

Odluka o pokretanju postupka nabave – sanacija krovišta na pomoćnom objektu – spremištu u Kop. Ivancu

2022. ORGANIZACIJA DANA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC 2023. GODINE

Odluka o odabiru ponude – Dan Općine Koprivnički Ivanec 2023. godine

Odluka o pokretanju postupka nabave – Dan Općine Koprivnički Ivanec 2023. godine

2022. IZRADA DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU ZGRADE KURIJE U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru ponude – izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju zgrade kurije u Kop. Ivancu

Odluka o pokretanju postupka nabave – izrada dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju zgrade kurije u Koprivničkom Ivancu

2022. REKONSTRUKCIJA SPORTSKOG OBJEKTA U KOPRIVNIČKOM IVANCU – 1. KRUG

Odluka o poništenju postupka nabave – Rekonstrukcija sportskog objekta u Koprivničkom Ivancu

Tekst za objavu – predmet jednostavne nabave – rekonstrukcija sportskog objekta u Kop. Ivancu

Poziv na dostavu ponude

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Izjava o nekažnjavanju

Projektantski troškovnik _ svlacionice Kop.Ivanec

Izjava projektanta

Arhitektonski projekt_svlacionice Kop.Ivanec_potpisano

2022. IZGRADNJA NOGOSTUPA NA DIJELU ULICE BRAĆE RADIĆ U KOPRIVNIČKOM IVANCU – DIONICA 1

Odluka o odabiru ponude

Suglasnost Općinskog vijeća

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

Dokumentacija o nabavi

Prilog I – Troškovnik

Izgradnja nogostupa na dijelu ulice Braće Radić u Koprivničkom Ivancu – DIONICA 1 – ESPD obrazac

PRILOG III – IZJAVA TEMELJEM ČLANKA 265. STAVKA 2. ZJN 2016

PRILOG IV – OBRAZAC DUŽINA TRAJANJA JAMSTVA

Glavni projekt – nogostup u ulici Braće Radića u Kopr. Ivancu

Prometni Elaborat_Ulica brace Radic_KC Ivanec_112028-PE_p

 

Odluka o pokretanju postupka i imenovanju stručnog povjerenstva

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Zoran Vrabelj

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Alen Jančevec

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Suzana Blažević Glavosek

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Mihaela Husnjak

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Dubravka Bebek

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Dalibor Vrabelj

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Nina Čevis

 

2022. OBAVLJANJE PREVENTIVNE DERATIZACIJE U 2022. GODINI

Odluka o odabiru ponude – preventivna deratizacija u 2022. godini

Odluka o pokretanju postupka nabave – preventivna deratizacija u 2022. godini

2022. IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU SPORTSKOG OBJEKTA U NASELJU KUNOVEC – 1. KRUG

Odluka o poništenju postupka nabave – uređenje sportskog objekta u naselju Kunovec

Odluka o pokretanju postupka nabave – uređenje sportskog objekta u naselju Kunovec

2022. IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU PODOVA NA SPORTSKOM OBJEKTU U NASELJU BOTINOVEC

Odluka o odabiru ponude – uređenje podova na sportskom objektu u Botinovcu

Odluka o pokretanju postupka nabave – uređenje podova na sportskom objektu u naselju Botinovec

2022. NABAVA AUTOMOBILA ZA SLUŽBENE POTREBE

Odluka o poništenju postupka nabave – nabava automobila za službene potrebe

Odluka o pokretanju postupka nabave – nabava automobila za službene potrebe

2022. IZRADA PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA NA ZAPADNOM DIJELU ULICE BRAĆE RADIĆ U KOP. IVANCU – 2. KRUG

Odluka o odabiru ponude – izrada projektne dokumentacije za nogostup na zapadnom dijelu ulice Braće Radić u Kop. Ivancu

Odluka o pokretanju postupka nabave – izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa na zapadnom dijelu ulice Braće Radić u Kop. Ivancu – 2. krug

2022. IZRADA PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA NA ZAPADNOM DIJELU ULICE BRAĆE RADIĆ U KOP. IVANCU – 1. KRUG

Odluka o poništenju nabave – izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa na zapadnom dijelu ulice Braće Radić u Kop. Ivancu – 1. krug

Odluka o pokretanju postupka nabave – izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa na zapadnom dijelu ulice Braće Radić u Kop. Ivancu – 1. krug

2022. RUŠENJE DOTRAJALIH I ZAPUŠTENIH STAMBENIH I POPRATNIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE

Odluka o poništenju nabave – rušenje dotrajalih i zapuštenih stambenih i popratnih gospodarskih objekata u vlasništvu općine

Odluka o pokretanju postupka nabave – rušenje dotrajalih i zapuštenih stambenih i popratnih gospodarskih objekata u vlasništvu Općine

2022. RUŠENJE DOTRAJALIH I ZAPUŠTENIH STAMBENIH I POPRATNIH GOSPODARSKIH OBJEKATA

Odluka o odabiru ponude – rušenje dotrajalih i zapuštenih stambenih objekata na području Općine Kop. Ivanec

Odluka o pokretanju postupka nabave – rušenje dotrajalih i zapuštenih stambenih i popratnih gospodarskih objekata

2022. ADAPTACIJA SPORTSKIH SVLAČIONICA U KOPRIVNIČKOM IVANCU – 1. FAZA

Odluka o odabiru ponude – adaptacija sportskih svlačionica u Kop. Ivancu, 1. faza

Odluka o pokretanju postupka nabave – adaptacija sportskih svlačionica u Kop. Ivancu, 1. faza

2022. IZGRADNJA SPREMIŠTA KOD NOGOMETNOG IGRALIŠTA U NASELJU BOTINOVEC

Odluka o odabiru ponude – izgradnja pomoćne građevine, spremište kod nogometnog igrališta u Botinovcu

Odluka o pokretanju postupka nabave – izgradnja spremišta kod nogometnog igrališta u Botinovcu

2021. IZRADA PROMETNOG ELABORATA UREĐENJA PROMETA NA PODRUČJU OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC

Odluka o odabiru ponude – izrada prometnog elaborata uređenja prometa na području općine

Odluka o pokretanju postupka nabave – izrada prometnog elaborata uređenja prometa na području općine

2021. NADZOR NAD IZGRADNJOM NOGOSTUPA NA DIJELU ULICE MATIJE GUPCA U KOPRIVNIČKOM IVANCU – DIONICA 1

Odluka o odabiru ponude – nadzor nad izgradnjom staze u ulici Matije Gupca u Kop. Ivancu, DIONICA 1

Odluka o pokretanju postupka nabave – nadzor nad izgradnjom staze u ulici Matije Gupca u Kop. Ivancu

2021. NADZOR NAD UREĐENJEM MALONOGOMETNOG IGRALIŠTA I POPRATNIH PROSTORIJA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru ponude – nadzor na uređenjem malonogometnog igrališta u Kop. Ivancu

Odluka o pokretanju postupka nabave – nadzor nad izgradnjom malonogometnog igrališta u Kop. Ivancu

2021. IZRADA PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT IZGRADNJE POMOĆNOG OBJEKTA KOD NOGOMETNOG IGRALIŠTA U NASELJU PUSTAKOVEC

Odluka o odabiru ponude – izrada projektno – tehničke dokumentacije za pomoćni objekt kod nogometnog igrališta u Pustakovcu

Odluka o pokretanju postupka nabave – izrada dokumentacije za izgradnju pomoćnog objekta u Pustakovcu

2021. IZGRADNJA SJENICE NA DJEČJEM IGRALIŠTU U KOPRIVNIČKOM IVANCU – 2. KRUG

Odluka o odabiru ponude – izgradnja sjenice na dječjem igralištu u Koprivničkom Ivancu

Odluka o pokretanju postupka nabave – izgradnja sjenice na dječjem igralištu u Koprivničkom Ivancu

2021. IZGRADNJA SJENICE NA DJEČJEM IGRALIŠTU U BOTINOVCU – 2. KRUG

Odluka o odabiru ponude – izgradnja sjenice na dječjem igralištu u Botinovcu

Odluka o pokretanju postupka nabave – izgradnja sjenice na dječjem igralištu u Botinovcu

2021. IZMJENA I DOPUNA GRAĐEVINSKE DOZVOLE U SVRHU PRENAMJENE OBJEKTA PROSTORIJA UDRUGA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru ponude – izmjena Građevinske dozvole, prenamjena prostorija udruga u Kop. Ivancu

Odluka o pokretanju postupka nabave – izmjena i dopuna Građevinske dozvole, prostorije udruga Kop. Ivanec

2021. REVIZIJA POSLOVANJA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC ZA RAZDOBLJE 2017. – 2021. GODINE

Odluka o odabiru ponude – revizija poslovanja Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 2017. – 2021. godine

Odluka o pokretanju postupka nabave – revizija poslovanja općine za razdoblje 2017. – 2021.

2021. USLUGA PREVENTIVNE DERATIZACIJE ZA 2021. GODINU

Odluka o odabiru ponude – preventivna deratizacija

Odluka o pokretanju postupka nabave – preventivna deratizacija

Rješenje o imenovanju Povjerenstva

2021. IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT IZGRADNJE OSNOVNE ŠKOLE I ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru ponude – izmjena i dopuna projektne dokumentacije, OŠ Kop. Ivanec

Odluka o pokretanju postupka nabave – izmjena i dopuna dokumentacije za izgradnju Osnovne škole

2021. IZGRADNJA NOGOSTUPA NA DIJELU ULICE MATIJE GUPCA U KOPRIVNIČKOM IVANCU – DIONICA 1

Odluka o pokretanju postupka nabave i imenovanju stručnog povjerenstva

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Zoran Vrabelj

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Alen Jančevec

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Suzana Blažević Glavosek

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Mihaela Husnjak

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Ivica Salajec

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Dalibor Vrabelj

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Dubravka Bebek

2021. UREĐENJE MALONOGOMETNOG IGRALIŠTA I POPRATNIH PROSTORIJA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o pokretanju postupka i imenovanju povjerenstva – uređenje malonogometnog igrališta

Izjava – Zoran Vrabelj

Izjava – Alen Jančevec

Izjava – Suzana Blažević Glavosek

Izjava – Dubravka Bebek

Izjava – Ivica Salajec

Izjava – Dalibor Vrabelj

Izjava – Mihaela Husnjak

2021. IZGRADNJA SJENICE NA DJEČJEM IGRALIŠTU U KOPRIVNIČKOM IVANCU – 1. KRUG

Odluka o odabiru ponude – izgradnja sjenice na dječjem igralištu u Koprivničkom Ivancu

Odluka o pokretanju postupka nabave – izgradnja sjenice na dječjem igralištu u Kop. Ivancu

2021. IZGRADNJA SJENICE NA DJEČJEM IGRALIŠTU U BOTINOVCU – 1. KRUG

Odluka o odabiru ponude – izgradnja sjenice na dječjem igralištu u Botinovcu

Odluka o pokretanju postupka nabave – izgradnja sjenice na dječjem igralištu u Botinovcu

2021. IZRADA PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU SPORTSKOG OBJEKTA KOD NOGOMETNOG IGRALIŠTA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru ponude – izrada dokumentacije, sportski objekt u Koprivničkom Ivancu

Odluka o pokretanju postupka nabave – izrada projektne dokumentacije, sportski objekt u Kop. Ivancu

2021. STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM PJEŠAČKE STAZE SA IZGRADNJOM JAVNE RASVJETE NA POTEZU KOPRIVNIČKI IVANEC – GORIČKO

Odluka o odabiru ponude – stručni nadzor nad izgradnjom pješačke staze na potezu Koprivnički Ivanec – Goričko

Odluka o pokretanju postupka nabave – nadzor nad izgradnjom pješačke staze Kop. Ivanec – Goričko

2021. IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru – izmjena projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Kop. Ivancu

Odluka o pokretanju postupka nabave – izmjene i dopune projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića

2021. RUŠENJE DOTRAJALIH STAMBENIH I POPRATNIH GOSPODARSKIH OBJEKATA

Odluka o odabiru ponuda – rušenje dotrajalih stambenih i popratnih gospodarskih objekata

Odluka o pokretanju postupka nabave – rušenje dotrajalih stambenih i popratnih gospodarskih objekata

2021. IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE SA IZGRADNJOM JAVNE RASVJETE NA POTEZU KOPRIVNIČKI IVANEC – GORIČKO

Odluka o odabiru

Odluka o pokretanju postupka i imenovanju stručnog povjerenstva

2021. IZGRADNJA NOGOSTUPA NA DIJELU ULICE MATIJE GUPCA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o poništenju postupka nabave – nogostup u ulici Matije Gupca u Kop. Ivancu

Odluka o pokretanju postupka i imenovanju povjerenstva za postupak javne nabave

Čelnik Mario Švegović – izjava o sukobu interesa

Čelnik Ivana Čoklica – izjava o sukobu interesa

Član Alen Jančevec – izjava o sukobu interesa

Član Jelena Kralj – izjava o sukobu interesa

Član Dubravka Bebek – izjava o sukobu interesa

Član Dalibor Vrabelj – Izjava o sukobu interesa

Član Damir Vrban – izjava o sukobu interesa

Član Mihaela Husnjak – izjava o sukobu interesa

2021. UREĐENJE PROSTORIJA UDRUGA U KOPRIVNIČKOM IVANCU – II. FAZA

Odluka o odabiru ponude – uređenje prostorija udruga u Kop. Ivancu, II. FAZA

Odluka o pokretanju postupka nabave – uređenje prostorija udruga u Kopr. Ivancu, II. FAZA

2021. UREĐENJE VATROGASNOG SPREMIŠTA U NASELJU PUSTAKOVEC

Odluka o odabiru ponude – uređenje Vatrogasnog spremišta u naselju Pustakovec

Odluka o pokretanju postupka nabave – uređenje Vatrogasnog spremišta u Pustakovcu

2021. NABAVA AUTOBUSNIH NADSTREŠNICA

Odluka o odabiru ponude – nabava autobusnih nadstrešnica

Odluka o pokretanju postupka nabave – nabava autobusnih nadstrešnica

2021. NABAVA SPRAVA ZA DJEČJA IGRALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC

Odluka o odabiru ponude – nabava sprava za dječja igrališta

Odluka o pokretanju postupka nabave – nabava sprava za dječja igrališta

2021. SANACIJA KROVIŠTA NA VATROGASNOM DOMU U KOPRIVNIČKOM IVANCU – 2. krug

Odluka o odabiru ponude – sanacija krovišta na Vatrogasnom domu u Kop. Ivancu

Odluka o pokretanju postupka nabave – sanacija krovišta na Vatrogasnom domu u Kopr. Ivancu – 2. krug

2021. IZRADA FASADE NA VATROGASNOM DOMU U KOPRIVNIČKOM IVANCU – 2. krug

Odluka o odabiru ponude – fasaderski radovi na Vatrogasnom domu u Kop. Ivancu

Odluka o pokretanju postupka nabave – fasaderski radovi na Vatrogasnom domu u Kopr. Ivancu – 2. krug

2021. NABAVA AUTOBUSNE NADSTREŠNICE

Odluka o poništenju postupka nabave – nabava autobusne nadstrešnice

2021. RADOVI NA OBJEKTU MRTVAČNICE U NASELJU KUNOVEC

Odluka o odabiru ponude – radovi na objektu mrtvačnice u naselju Kunovec

Odluka o pokretanju postupka nabave – radovi na objektu mrtvačnice u Kunovcu

2021. UNUTARNJE UREĐENJE DRUŠTVENOG DOMA U NASELJU GORIČKO

Odluka o odabiru ponude – unutarnje uređenje društvenog doma u naselju Goričko

Odluka o pokretanju postupka nabave – unutarnje uređenje društvenog doma u naselju Goričko

2021. ZAMJENA STOLARIJE NA OBJEKTU MRTVAČNICE U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru ponude – zamjena stolarije na objektu mrtvačnice u Kop. Ivancu

Odluka o pokretanju postupka nabave – zamjena stolarije na objektu mrtvačnice u Kop. Ivancu

2021. ZAMJENA STOLARIJE NA DRUŠTVENOM DOMU U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru ponude – zamjena stolarije na društvenom domu u Kop. Ivancu

Odluka o pokretanju postupka nabave – zamjena stolarije na društvenom domu u Kop. Ivancu

2021. SANACIJA CESTOVNIH I DRUGIH ASFALTIRANIH POVRŠINA U BOTINOVCU

Odluka o odabiru ponude – sanacija cestovnih i drugih asfaltiranih površina u Botinovcu

Odluka o pokretanju postupka nabave – sanacija cestovnih i drugih asfaltiranih površina u Botinovcu

2021. IZRADA FASADE NA VATROGASNOM DOMU U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o poništenju postupka nabave – fasaderski radovi na Vatrogasnom domu u Koprivničkom Ivancu

Odluka o pokretanju postupka nabave – izrada fasade na Vatrogasnom domu u Kop. Ivancu

2021. SANACIJA KROVIŠTA NA VATROGASNOM DOMU U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o poništenju postupka nabave – sanacija krovišta na Vatrogasnom domu u Kop. Ivancu

Odluka o pokretanju postupka nabave – sanacija krovišta na Vatrogasnom domu u Kop. Ivancu

2021. STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM GRIJANJA NA SPORTSKOM OBJEKTU U PUSTAKOVCU

Odluka o odabiru ponude – stručni nadzor, grijanje u sportskom objektu u Pustakovcu

Odluka o pokretanju postupka nabave – stručni nadzor za grijanje u sportskom objektu u Pustakovcu

2021. IZVOĐENJE PLINSKOG GRIJANJA NA SPORTSKOM OBJEKTU U NASELJU PUSTAKOVEC

Odluka o odabiru ponude – plinsko grijanje na sportskom objektu u Pustakovcu

Odluka o pokretanju postupka nabave

2021. RUŠENJE ZGRADE TRGOVINE MJEŠOVITOM ROBOM I SPREMIŠTA NA k.č.br. 1813, k.o. KOPRIVNIČKI IVANEC

Odluka o odabiru ponude – rušenje zgrade trgovine mješovitom robom

Odluka o pokretanju postupka prikupljanja ponuda

2020. NABAVA USLUGE PRIJEVOZA UČENIKA U 2021. GODINI

Odluka o odabiru ponude – prijevoz učenika

Odluka o pokretanju postupka nabave – prijevoz učenika

2020. STRUČNI NADZOR NAD MODERNIZACIJOM JAVNE RASVJETE OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC – SJEVERNI DIO KOPRIVNIČKE ULICE I ODVOJAK NA JUŽNOM DIJELU KOPRIVNIČKE ULICE U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru – stručni nadzor JR Kop. Ivanec, FAZA II.

Odluka o pokretanju postupka nabave – JR Kop. Ivanec, FAZA II.

2020. STRUČNI NADZOR NAD MODERNIZACIJOM JAVNE RASVJETE OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC – MJESTO PUSTAKOVEC – 2. KRUG

Odluka o odabiru – stručni nadzor JR Pustakovec – 2. krug

Odluka o pokretanju postupka nabave – JR Pustakovec – 2. krug

2020. STRUČNI NADZOR NAD MODERNIZACIJOM JAVNE RASVJETE OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC – ULICE MATIJE GUPCA I BRAĆE RADIĆA U KOPRIVNIČKOM IVANCU – 2. KRUG

Odluka o odabiru – stručni nadzor JR Kop. Ivanec, FAZA I. – 2. krug

Odluka o pokretanju postupka nabave – JR Kop. Ivanec, FAZA I. – 2. krug

2020. MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC – SJEVERNI DIO KOPRIVNIČKE ULICE I ODVOJAK NA JUŽNOM DIJELU KOPRIVNIČKE ULICE U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru ponude – modernizacija javne rasvjete Kop. Ivanec, FAZA II.

Odluka o pokretanju postupka nabave – javna rasvjeta Kop. Ivanec (sjeverni dio Koprivničke ulice)

2020. MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC – NASELJE PUSTAKOVEC – 2. KRUG

Odluka o odabiru ponude – modernizacija javne rasvjete Pustakovec – 2. krug

Odluka o pokretanju postupka nabave – javna rasvjeta Pustakovec – 2. krug

2020. MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC – ULICE MATIJE GUPCA I BRAĆE RADIĆA U KOPRIVNIČKOM IVANCU – 2. KRUG

Odluka o odabiru ponude – modernizacija javne rasvjete Kop. Ivanec, FAZA I. – 2. krug

Odluka o pokretanju postupka nabave – javna rasvjeta Kop. Ivanec (M. Gupca i B. Radića) – 2. krug

2020. NABAVA DJEČJIH DAROVA

Odluka o odabiru ponude – nabava dječjih darova (5. do 8. razredi)

Odluka o odabiru ponude – nabava dječjih darova (1 godina do 4. razredi)

Odluka o nabavi dječjih darova u 2020. godini

2020. STRUČNI NADZOR NAD MODERNIZACIJOM JAVNE RASVJETE OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC – MJESTO PUSTAKOVEC

Odluka o poništenju postupka nabave – stručni nadzor JR Pustakovec

Odluka o odabiru ponude – stručni nadzor nad modernizacijom javne rasvjete u Pustakovcu

Odluka o pokretanju nabave – stručni nadzor za modernizaciju javne rasvjete u Pustakovcu

2020. STRUČNI NADZOR NAD MODERNIZACIJOM JAVNE RASVJETE OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC – ULICE MATIJE GUPCA I BRAĆE RADIĆA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o poništenju postupka nabave – stručni nadzor JR Kop. Ivanec, FAZA I.

Odluka o odabiru ponude – stručni nadzor nad modernizacijom javne rasvjete u Kop. Ivancu, FAZA I.

Odluka o pokretanju nabave – stručni nadzor za modernizaciju javne rasvjete u Kop. Ivancu, FAZA I.

2020. MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC – ULICE MATIJE GUPCA I BRAĆE RADIĆA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o poništenju postupka nabave – modernizacija javne rasvjete Kop. Ivanec, FAZA I.

Odluka o odabiru ponude – Kop. Ivanec, ulice Matije Gupca i Braće Radića

Odluka o pokretanju postupka nabave – javna rasvjeta u ulicama Matije Gupca i Braće Radića u Kop. Ivancu

2020. MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC – NASELJE PUSTAKOVEC

Odluka o poništenju postupka nabave – modenizacija javne rasvjete Pustakovec

Odluka o odabiru ponude – Pustakovec

Odluka o pokretanju postupka nabave – javna rasvjeta u naselju Pustakovec

2020. IZVOĐENJE OGRADE OKO DJEČJEG IGRALIŠTA U BOTINOVCU, NA K.Č.BR. 2015, K.O. KUNOVEC

Odluka o odabiru ponude – izvođenje ograde oko dječjeg igrališta u Botinovcu

Odluka o pokretanju postupka prikupljanja ponuda

2020. IZVOĐENJE OGRADE OKO DJEČJEG IGRALIŠTA U KOPRIVNIČKOM IVANCU, NA K.Č.BR. 1842, K.O. KOPRIVNIČKI IVANEC

Odluka o odabiru ponude – izvođenje ograde oko dječjeg igrališta u Kop. Ivancu

Odluka o pokretanju postupka prikupljanja ponuda

2020. NABAVA BILJEŽNICA, RADNIH BILJEŽNICA I LIKOVNIH MAPA ZA SVE POLAZNIKE OSNOVNE ŠKOLE KOPRIVNIČKI IVANEC

Odluka o odabiru

Odluka o pokretanju postupka nabave

2020. POSTAVLJANJE RUBNJAKA NA ZELENOM OTOKU NA KRIŽANJU JELAČIĆEVE ULICE I ULICE MATIJE GUPCA U NASELJU KUNOVEC – 2. KRUG

Odluka o odabiru ponude

Odluka o pokretanju postupka prikupljanja ponuda

2020. IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU PROSTORIJA UDRUGA U KOPRIVNIČKOM IVANCU – 2. KRUG

Odluka o odabiru ponude

Odluka o pokretanju postupka nabave

2020. IZRADA PROMETNIH RJEŠENJA ZA PROJEKTE NOGOSTUPA U ULICAMA MATIJE GUPCA I BRAĆE RADIĆA U KOPRIVNIČKOM IVANCU, TE IZRADA PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT: “IZGRADNJA PJEŠAČKO – BICIKLISTIČKE STAZE U ODVOJKU VINOGRADSKE ULICE”

Odluka o odabiru ponude

Odluka o pokretanju postupka prikupljanja ponuda

2020. REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA U NASELJU GORIČKO

Odluka o odabiru ponude – rekonstrukcija društvenog doma u naselju Goričko

Poziv na dostavu ponude

2020. IZRADA PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027. GODINA

Odluka o poništenju postupka nabave

Odluka o odabiru ponude

Odluka o pokretanju postupka prikupljanja ponuda

2020. POSTAVLJANJE RUBNJAKA NA ZELENOM OTOKU NA KRIŽANJU JELAČIĆEVE ULICE I ULICE MATIJE GUPCA U NASELJU KUNOVEC – 1. KRUG

Odluka o poništenju postupka nabave

Odluka o pokretanju postupka nabave

2020. IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA I GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU DRUŠTVENOG DOMA U KOPRIVNIČKOM IVANCU, TE IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU KROVIŠTA NA DRUŠTVENOM DOMU U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru ponude

Odluka o pokretanju postupka prikupljanja ponuda

2020. IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU PROSTORIJA UDRUGA U KOPRIVNIČKOM IVANCU – 1. KRUG

Odluka o poništenju postupka nabave

Odluka o pokretanju postupka nabave – Uređenje prostorija udruga u Koprivničkom Ivancu

2020. IZRADA PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PJEŠAČKO – BICIKLISTIČKE STAZE U NASELJU KUNOVEC – FAZA I.

Odluka o odabiru

Odluka o pokretanju postupka nabave

2020. IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKIH RADOVA NA UREĐENJU KROVIŠTA SPORTSKOG OBJEKTA NA NOGOMETNOM IGRALIŠTU U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o poništenju postupka nabave

Odluka o pokretanju postupka nabave

2020. IZRADA IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC

Odluka o odabiru – IV. izmjene i dopune Prostornog plana

Odluka o pokretanju postupka izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kop. Ivanec

2020. MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC – NASELJE KUNOVEC

Odluka o odabiru – radovi, javna rasvjeta Kunovec

Odluka o pokretanju nabave – modernizacija javne rasvjete naselja Kunovec

Odluka o odabiru – stručni nadzor, javna rasvjeta Kunovec

Odluka o pokretanju nabave – stručni nadzor nad modernizacijom javne rasvjete naselja Kunovec

2020. MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC – NASELJE BOTINOVEC

Odluka o odabiru – radovi, javna rasvjeta Botinovec

Odluka o pokretanju nabave – modernizacija javne rasvjete naselja Botinovec

Odluka o odabiru – stručni nadzor, javna rasvjeta Botinovec

Odluka o pokretanju nabave – stručni nadzor nad modernizacijom javne rasvjete naselja Botinovec

2020. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru

2020. NABAVA USLUGE PRIJEVOZA UČENIKA U 2020. GODINI – 2. KRUG

Odluka o odabiru

Odluka o pokretanju postupka nabave

2019. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Odluka o odabiru

Odluka o pokretanju postupka prikupljanja ponuda

2019. NABAVA USLUGE PRIJEVOZA UČENIKA U 2020. GODINI – 1. KRUG

Odluka o pokretanju postupka nabave

Odluka o poništenju postupka nabave

2019. HVATANJE, ČUVANJE I UKLANJANJE PASA, ZBRINJAVANJE PASA

Odluka o odabiru ponude – hvatanje, čuvanje i uklanjanje pasa, zbrinjavanje pasa

2019. NABAVA DJEČJIH DAROVA

Odluka o odabiru ponude – dječji darovi do polaznika četvrtih razreda osnovnih škola

Odluka o odabiru ponude – dječji darovi od navršene 11. pa do 15. godine starosti

2019. NABAVA AUTOBUSNE NADSTREŠNICE

Odluka o odabiru ponude u predmetu nabave – Nabava autobusne nadstrešnice

2019. POSTAVA TLAKAVACA OKO ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE KOPRIVNIČKI IVANEC U NASELJU KUNOVEC

Odluka o odabiru ponude – Postava tlakavaca oko zgrade Osnovne škole Koprivnički Ivanec u naselju Kunovec

2019. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC

Odluka o odabiru ponude u predmetu nabave – Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 2019. – 2023.

Odluka o poništenju postupka nabave – Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Koprivnički Ivanec

2019. MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC – NASELJE GORIČKO

Odluka o odabiru ponude – Modernizacija javne rasvjete Općine Koprivnički Ivanec – naselje Goričko

2019. ADAPTACIJA I OPREMANJE SPORTSKOG OBJEKTA NA NOGOMETNOM IGRALIŠTU U KOPRIVNIČKOM IVANCU – FAZA I.

Odluka o odabiru ponude – Adaptacija i opremanje sportskog objekta na nogometnom igralištu u Koprivničkom Ivancu – FAZA 1.

2019. NABAVA VATROGASNE OPREME

Odluka o odabiru ponude – Nabava vatrogasne opreme

2019. NABAVA BILJEŽNICA, RADNIH BILJEŽNICA I LIKOVNIH MAPA ZA SVE POLAZNIKE OSNOVNE ŠKOLE KOPRIVNIČKI IVANEC

Odluka o odabiru ponuda – Nabava radnih bilježnica i likovnih mapa za sve polaznike Osnovne škole Koprivnički Ivanec

Odluka o pokretanju postupka nabave bilježnica, radnih bilježnica i likovnih mapa za sve polaznike Osnovne škole Koprivnički Ivanec

2019. NABAVA TABLETA ZA POLAZNIKE OSNOVNE ŠKOLE KOPRIVNIČKI IVANEC

Odluka o odabiru ponude u predmetu nabave – Nabava tableta za polaznike Osnovne škole Koprivnički Ivanec

2019. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT NADOGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Obavijest o raskidu Ugovora

Odluka o odabiru ponude – Izrada projektne dokumentacije za projekt nadogradnje vrtića u Koprivničkom Ivancu

2019. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I OSTALE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT OSNOVNE ŠKOLE KOPRIVNIČKI IVANEC

Odluka o odabiru ponude – Izrada Glavnog projekta i ostale dokumentacije za projekt Osnovne škole Koprivnički Ivanec

2019. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – LJETNA SLUŽBA

Odluka o sklapanju Aneksa ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 2016. – 2019.

Odluka o odabiru ponude za izvođenje radova na spajanju slivnika oborinske odvodnje na sjevernom dijelu Koprivničke ulice u Koprivničkom Ivancu

2019. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – ZIMSKA SLUŽBA – 2. KRUG

Odluka o odabiru ponude za obavljanje poslova zimske službe

Odluka o pokretanju postupka prikupljanja ponuda – zimska služba

2018. NABAVA USLUGE PRIJEVOZA UČENIKA U 2019. GODINI

Odluka o odabiru ponude za prijevoz učenika u 2019. godini

Odluka o pokretanju postupka nabave za odabir prijevoznika učenika u 2019. godini

2018. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – ZIMSKA SLUŽBA – 1. KRUG

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – zimska služba

Odluka o prikupljanju ponuda za obavljanje poslova zimske službe na području Općine Koprivnički Ivanec

2018. NABAVA DJEČJIH DAROVA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Odluka o nabavi dječjih darova

2018. STRUČNI NADZOR NAD DRUGOM FAZOM IZGRADNJE PARKIRALIŠTA KOD GROBLJA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru ponude – vršenje stručnog nadzora

Odluka o objavi postupka prikupljanja ponuda – vršenje nadzora nad izgradnjom druge faze parkirališta kod groblja u Kop. Ivancu

2018. DRUGA FAZA IZGRADNJE PARKIRALIŠTA KOD GROBLJA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru- radovi

Odluka o objavi postupka prikupljanja ponuda – druga faza izgradnje parkirališta kod groblja u Kop. Ivancu

2018. NABAVA BILJEŽNICA, RADNIH BILJEŽNICA, UDŽBENIKA I LIKOVNIH MAPA ZA SVE POLAZNIKE OSNOVNE ŠKOLE KOPRIVNIČKI IVANEC

Odluka o odabiru

Odluka o pokretanju postupka nabave

2018. NABAVA USLUGA STRUČNOG I OBRAČUNSKOG NADZORA I USLUGA KOORDINATORA II ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NOGOSTUPA NA SJEVERNOM DIJELU KOPRIVNIČKE ULICE U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Dokumentacija o nabavi

Ponudbeni list

Opis zadatka – nadzor radova

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

2018. NABAVA SUSTAVA VIDEONADZORA DIVLJEG ODLAGALIŠTA OTPADA “PROSIŠĆE” U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru ponude

Odluka o pokretanju postupka nabave

2018. IZGRADNJA NOGOSTUPA NA SJEVERNOM DIJELU KOPRIVNIČKE ULICE U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude

Odluka o pokretanju postupka i imenovanju stručnog povjerenstva

2017. NABAVA USLUGE ANALIZE POSLOVANJA I POSLOVNIH KNJIGA

Odluka o odabiru u predmetu nabave usluga analize poslovanja i poslovnih knjiga

Odluka o pokretanju postupka nabave usluga analize poslovanja i poslovnih knjiga

2017. NABAVA DJEČJIH DAROVA

Odluka o odabiru ponude za nabavu dječjih darova

Odluka Općinskog vijeća o nabavi dječjih darova

2017. STRUČNI NADZOR NAD PRVOM FAZOM IZGRADNJE PARKIRALIŠTA KOD GROBLJA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom parkirališta kod groblja u Kop. Ivancu

Odluka o objavi postupka prikupljanja ponuda – vršenje nadzora nad izgradnjom parkirališta kod groblja u Kop. Ivancu

2017. PRVA FAZA IZGRADNJE PARKIRALIŠTA KOD GROBLJA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru za izgradnju parkirališta kod groblja u Kop. Ivancu

Odluka o objavi postupka prikupljanja ponuda – izgradnja parkirališta kod groblja u Kop. Ivancu

2017. DODJELA KONCESIJE ZA SKUPLJANJE, ODVOZ I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva

2017. DODJELA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Odluka o izmjeni odluke o odabiru za obavljanje dimnjačarskih poslova

Odluka o odabiru za obavljanje dimnjačarskih poslova

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Dokumentacija za davanje koncesije

Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

2017. NABAVA RADNIH BILJEŽNICA, RADNIH UDŽBENIKA I LIKOVNIH MAPA

Odluka o odabiru ponude za nabavu radnih bilježnica, radnih udžbenika i likovnih mapa

Odluka o prikupljanju ponuda za nabavu radnih bilježnica, radnih udžbenika i likovnih mapa

2016.

Rjesenje o imenovanju povjerenstva – zimska sluzba

Odluka o pokretanju postupka prikupljanja ponuda – zimska sluzba

Rjesenje o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka nabave – preventivna deratizacija

Odluka o objavi postupka prikupljanja ponuda – preventivna deratizacija

Poziv na dostavu ponuda – nabava električne energije