Objave

2019. POSTAVA TLAKAVACA OKO ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE KOPRIVNIČKI IVANEC U NASELJU KUNOVEC

Odluka o odabiru ponude – Postava tlakavaca oko zgrade Osnovne škole Koprivnički Ivanec u naselju Kunovec

2019. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC

Odluka o poništenju postupka nabave – Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Koprivnički Ivanec

2019. MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC – NASELJE GORIČKO

Odluka o odabiru ponude – Modernizacija javne rasvjete Općine Koprivnički Ivanec – naselje Goričko

2019. ADAPTACIJA I OPREMANJE SPORTSKOG OBJEKTA NA NOGOMETNOM IGRALIŠTU U KOPRIVNIČKOM IVANCU – FAZA I.

Odluka o odabiru ponude – Adaptacija i opremanje sportskog objekta na nogometnom igralištu u Koprivničkom Ivancu – FAZA 1.

2019. NABAVA VATROGASNE OPREME

Odluka o odabiru ponude – Nabava vatrogasne opreme

2019. NABAVA BILJEŽNICA, RADNIH BILJEŽNICA I LIKOVNIH MAPA ZA SVE POLAZNIKE OSNOVNE ŠKOLE KOPRIVNIČKI IVANEC

Odluka o odabiru ponuda – Nabava radnih bilježnica i likovnih mapa za sve polaznike Osnovne škole Koprivnički Ivanec

Odluka o pokretanju postupka nabave bilježnica, radnih bilježnica i likovnih mapa za sve polaznike Osnovne škole Koprivnički Ivanec

2019. NABAVA TABLETA ZA POLAZNIKE OSNOVNE ŠKOLE KOPRIVNIČKI IVANEC

Odluka o odabiru ponude u predmetu nabave – Nabava tableta za polaznike Osnovne škole Koprivnički Ivanec

2019. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT NADOGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru ponude – Izrada projektne dokumentacije za projekt nadogradnje vrtića u Koprivničkom Ivancu

2019. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I OSTALE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT OSNOVNE ŠKOLE KOPRIVNIČKI IVANEC

Odluka o odabiru ponude – Izrada Glavnog projekta i ostale dokumentacije za projekt Osnovne škole Koprivnički Ivanec

2019. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – LJETNA SLUŽBA

Odluka o sklapanju Aneksa ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 2016. – 2019.

Odluka o odabiru ponude za izvođenje radova na spajanju slivnika oborinske odvodnje na sjevernom dijelu Koprivničke ulice u Koprivničkom Ivancu

2019. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – ZIMSKA SLUŽBA

Odluka o odabiru ponude za obavljanje poslova zimske službe

Odluka o pokretanju postupka prikupljanja ponuda – zimska služba

2018. NABAVA USLUGE PRIJEVOZA UČENIKA U 2019. GODINI

Odluka o odabiru ponude za prijevoz učenika u 2019. godini

Odluka o pokretanju postupka nabave za odabir prijevoznika učenika u 2019. godini

2018. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – ZIMSKA SLUŽBA

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – zimska služba

Odluka o prikupljanju ponuda za obavljanje poslova zimske službe na području Općine Koprivnički Ivanec

2018. NABAVA DJEČJIH DAROVA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Odluka o nabavi dječjih darova

2018. STRUČNI NADZOR NAD DRUGOM FAZOM IZGRADNJE PARKIRALIŠTA KOD GROBLJA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru ponude – vršenje stručnog nadzora

Odluka o objavi postupka prikupljanja ponuda – vršenje nadzora nad izgradnjom druge faze parkirališta kod groblja u Kop. Ivancu

2018. DRUGA FAZA IZGRADNJE PARKIRALIŠTA KOD GROBLJA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru- radovi

Odluka o objavi postupka prikupljanja ponuda – druga faza izgradnje parkirališta kod groblja u Kop. Ivancu

2018. NABAVA BILJEŽNICA, RADNIH BILJEŽNICA, UDŽBENIKA I LIKOVNIH MAPA ZA SVE POLAZNIKE OSNOVNE ŠKOLE KOPRIVNIČKI IVANEC

Odluka o odabiru

Odluka o pokretanju postupka nabave

2018. NABAVA USLUGA STRUČNOG I OBRAČUNSKOG NADZORA I USLUGA KOORDINATORA II ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI NOGOSTUPA NA SJEVERNOM DIJELU KOPRIVNIČKE ULICE U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Dokumentacija o nabavi

Ponudbeni list

Opis zadatka – nadzor radova

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

2018. NABAVA SUSTAVA VIDEONADZORA DIVLJEG ODLAGALIŠTA OTPADA “PROSIŠĆE” U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru ponude

Odluka o pokretanju postupka nabave

2018. IZGRADNJA NOGOSTUPA NA SJEVERNOM DIJELU KOPRIVNIČKE ULICE U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude

Odluka o pokretanju postupka i imenovanju stručnog povjerenstva

2017. NABAVA USLUGE ANALIZE POSLOVANJA I POSLOVNIH KNJIGA

Odluka o odabiru u predmetu nabave usluga analize poslovanja i poslovnih knjiga

Odluka o pokretanju postupka nabave usluga analize poslovanja i poslovnih knjiga

2017. NABAVA DJEČJIH DAROVA

Odluka o odabiru ponude za nabavu dječjih darova

Odluka Općinskog vijeća o nabavi dječjih darova

2017. STRUČNI NADZOR NAD PRVOM FAZOM IZGRADNJE PARKIRALIŠTA KOD GROBLJA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom parkirališta kod groblja u Kop. Ivancu

Odluka o objavi postupka prikupljanja ponuda – vršenje nadzora nad izgradnjom parkirališta kod groblja u Kop. Ivancu

2017. PRVA FAZA IZGRADNJE PARKIRALIŠTA KOD GROBLJA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Odluka o odabiru za izgradnju parkirališta kod groblja u Kop. Ivancu

Odluka o objavi postupka prikupljanja ponuda – izgradnja parkirališta kod groblja u Kop. Ivancu

2017. DODJELA KONCESIJE ZA SKUPLJANJE, ODVOZ I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva

2017. DODJELA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Odluka o izmjeni odluke o odabiru za obavljanje dimnjačarskih poslova

Odluka o odabiru za obavljanje dimnjačarskih poslova

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Dokumentacija za davanje koncesije

Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

2017. NABAVA RADNIH BILJEŽNICA, RADNIH UDŽBENIKA I LIKOVNIH MAPA

Odluka o odabiru ponude za nabavu radnih bilježnica, radnih udžbenika i likovnih mapa

Odluka o prikupljanju ponuda za nabavu radnih bilježnica, radnih udžbenika i likovnih mapa

2016.

Rjesenje o imenovanju povjerenstva – zimska sluzba

Odluka o pokretanju postupka prikupljanja ponuda – zimska sluzba

Rjesenje o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka nabave – preventivna deratizacija

Odluka o objavi postupka prikupljanja ponuda – preventivna deratizacija

Poziv na dostavu ponuda – nabava električne energije