Uspješno je prijavljen projekt “Zaposli i pomozi 2” na poziv „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

Objavljeno, 21.9.2023. Novosti

U okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“, PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije pružala je stručnu pomoć u pripremi projektnog prijedloga “Zaposli i pomozi 2”, koji je uspješno prijavljen na natječaj iz programa „Zaželi – prevencija institucionalizacije“.

Cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi, dok je svrha projekta pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na području 6 jedinica lokalnih samouprava u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Nositelj prijavljenog projekta je Općina Drnje, a projektni partneri su Općine Đelekovec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad i Gola.

Planirano trajanje projekata je 36 mjeseci, od čega će pružatelji usluga raditi 33 mjeseca, a u okviru projekata na području naše općine predviđeno je zapošljavanje ukupno 3 pružatelja usluga koji će brinuti o 18 korisnika – osoba starijih od 65 godina i odraslih osoba s invaliditetom.

Prijavljeni projekt rezultat je dugogodišnje uspješne suradnje Razvojne agencije PORE KKŽ, te svih općina nositelja i partnera na projektu.