Udruga žena “Crvene ruže” Botinovec i ove godine nastupila na 9. šljivarijadi u Dropkovcu

Objavljeno, 31.8.2016. Novosti

Udruga žena “Crvene ruže” Botinovec i ove godine nastupila na 9. šljivarijadi u Dropkovcu

U nedjelju 28. kolovoza u organizaciji ŠRD “Plava krv” te pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije  i  Grada Križevaca održana je 9. Šljivarijada u Dropkovcu, selu  gdje Koprivničko-križevačka županija graniči sa Varaždinskom i Zagrebačkom županijom.

U sklopu manifestacije organizirana su sportska druženja i kulturno – umjetnički program u kojem su sa dvije plesne koreografije nastupile i naše Botinovčanke u sklopu projekta LJEPŠI I ZDRAVIJI BOTINOVEC  koji provodi Udruga žena „Crvene ruže“. Projekt   LJEPŠI I ZDRAVIJI BOTINOVEC  provodi se kontinuirano tijekom godine i obuhvaća aktivnosti  koje pridonose kvalitetnijem  i  bogatijem  društvenom životu Botinovca. Jedna od tih aktivnosti  je i plesna rekreacija  za žene i djecu koja se održava jednom tjedno u Društvenom domu u Botinovcu, a sa svrhom očuvanja i poboljšanja zdravlja polaznika.  Udruga svoje aktivnosti prezentira na svojoj krovnoj manifestaciji DANI PLESA PROTIV STRESA, a plesne koreografije uvijek ostavljaju dobar dojam na posjetitelje pa se Botinovčanke odazivaju na pozive kako bi svojim nastupom promovirale ne samo svoju Udrugu, već i Općinu Koprivnički Ivanec.