Temeljem odobrenih sredstava na natječaju Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Općina oslobađa roditelje plaćanja troškova smještaja djece u dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje za jedan cijeli mjesec

Objavljeno, 5.6.2023. Novosti

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je rezultate Javnog poziva općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini.

Sukladno rezultatima navedenog poziva, Općini Koprivnički Ivanec odobreno je 26.862,00 eura za sufinanciranje troškova smještaja 37-ero djece u dječjem vrtiću “Vrapčić” Đelekovec, podružnica “Ivančica” Koprivnički Ivanec. Temeljem navedenog, svi roditelji djece smještene u dječjem vrtiću “Vrapčić” Đelekovec, podružnica “Ivančica” Koprivnički Ivanec, biti će u potpunosti oslobođeni plaćanja dječjeg vrtića za mjesec svibanj ove godine, a navedene će troškove u njihovo ime podmiriti Općina Koprivnički Ivanec.

Osim navedenog, općinski načelnik Općine Koprivnički Ivanec je dodatno donio Odluku da će i svi roditelji sve djece s područja Općine Koprivnički Ivanec koji su smješteni u dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje izvan Općine Koprivnički Ivanec, biti oslobođeni plaćanja naknade vrtiću odnosno obrtu za čuvanje za jedan mjesec (svibanj ili lipanj ove godine). Navedene će troškove u njihovo ime također podmiriti Općina Koprivnički Ivanec iz svojeg Proračuna.