Obrazac za prijavu projekta/projektne ideje za izradu “Programa razvoja Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 2014. – 2020. godine”

Objavljeno, 13.4.2016. Novosti

U sklopu izrade “Programa razvoja Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 2014. – 2020. godine” pozivaju se svi stanovnici Općine Koprivnički Ivanec, predstavnici svih udruga sa područja Općine Koprivnički Ivanec koje se financiraju iz Proračuna Općine Koprivnički Ivanec, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i gospodarski subjekti da preuzmu obrazac koji se nalazi u prilogu, da u spomenuti obrazac (ili obrasce, ako ih je potrebno više) unesu svoje projektne ideje, te da ga/ih popunjenog/e dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Ivanec najkasnije do srijede, 27. travnja 2016. godine.

Molimo Vas da svakako preuzmete i da popunite obrasce, te da ih na vrijeme dostavite, jer će Vaše projektne ideje biti sastavni dijelovi “Programa razvoja Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 2014. – 2020. godine”.

 

Obrazac za prijavu projekta (projektne ideje)