Obavijest o upisu u Dječji vrtić “Ivančica”

Objavljeno, 7.4.2016. Novosti

Od 01.04.2016. godine do 14.04.2016. godine u prostorijama Dječjeg vrtića “Ivančica”, svaki radni dan u vremenu od 12:00 do 14:00 sati primat će se zamolbe za upis djece u Dječji vrtić “Ivančica” Koprivnički Ivanec za 2016./2017. godinu.

Potrebna dokumentacija piše na zahtjevu koji je potrebno podići u prostorijama vrtića.

 

Na temelju Članka 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vrapčić“  Drnje  Upravno vijeće vrtića objavljuje 29.03.2016.

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.

Zahtjevi za upis primat će se od 01.04.2016. do 15.04.2016. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Ivančica, svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 sati.

Zahtjevi za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Koprivnički Ivanec za djecu od navršene jedne godine do godine pred polazak u školu.

Zahtjevi za upis podnose se za:

  • 10-satni redovni program
  • program predškole

Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vrapčić Drnje.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama dječjeg vrtića.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.

Odluka o upisu bit će objavljena na ulaznim vratima  vrtića 25.04.2016.godine. a tada će biti objavljeni i  datum upisa u vrtić.

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:

Dječji vrtić Ivančica, Koprivnička 27, 48 314 Koprivnički Ivanec.

Sve obavijesti vezane uz upis mogu se dobiti na telefone 048 831 492 (uprava), 048 638 339 (vrtić) svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.