Natječaj za dodjelu studentskih kredita

Objavljeno, 13.10.2017. Novosti

Na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o kreditiranju redovnih studenata s područja Općine Koprivnički Ivanec («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 1/05, 11/05. i 16/09) općinski načelnik Općine Koprivnički Ivanec 10. rujna 2017. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih kredita Općine Koprivnički Ivanec
u akademskoj godini 2017/2018.

I.
Studentski krediti Općine Koprivnički Ivanec dodjeljuju se redovnim studentima s područja Općine Koprivnički Ivanec, a sredstva na ime kredita osigurana su Proračunom Općine Koprivnički Ivanec.
II.
Ugovorne obveze o kreditiranju studenata uspostavit će se sa 12 studenata s područja Općine Koprivnički Ivanec.
III.
Studentski krediti odobravat će se prema slijedećim kriterijima:
– uspjeh u prethodnom obrazovanju,
– prihod po članu domaćinstva,
– nadareni studenti.
IV.
Visina studentskih kredita za akademsku godinu 2017/2018. iznosi 500,00 kuna mjesečno.
V.
Ovaj natječaj otvoren je do 3. studenoga 2017. godine.
VI.
Uz prijavu kandidati će priložiti slijedeće dokumente
a) potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu 2017/2018.
b) studenti koji upisuju prvu godinu studija:
– svjedodžbu o završnom ispitu (preslika)
– svjedodžbu o završenom IV razredu (preslika)
c) ostali studenti:
– prijepis ocjena položenih ispita u prethodnoj godini ili preslika indeksa uz predočenje istog,
d) potvrda o prebivalištu (preslika osobne iskaznice),
e) dokaz o postignutom uspjehu na natjecanjima,
f) potvrda o svim ostvarenim primanjima svih članova domaćinstva u prethodnoj kalendarskoj godini,
g) izjava o broju članova domaćinstva,
h) ostalo:
– student invalidna osoba – rješenje nadležnog tijela o utvrđenoj invalidnosti,
– dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – uvjerenje nadležnog tijela,
– dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata – uvjerenje nadležnog tijela,
– dijete samohranog roditelja – izjava samohranog roditelja.
VII.
Prijave se primaju u natječajnom roku na adresu:
OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC
Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec
48 000 Koprivnica
s naznakom: “Za studentski kredit”
Ostale informacije na broj telefona: 048/638-100.

Općinski načelnik
Općine Koprivnički Ivanec