Kultura u centru – potpora javno-civilnom partnerstvu u kulturi

Objavljeno, 5.3.2018. Novosti

Kultura u centru – potpora javno-civilnom partnerstvu u kulturi

Općina Koprivnički Bregi, kao prijavitelj, sa Općinom Koprivnički Ivanec, te udrugama i društvima sa područja Općine Koprivnički Bregi i Koprivnički Ivanec, dana 28. veljače 2018., prijavili su projekt: Kultura u centru – potpora javno-civilnom partnerstvu u kulturi, pod nazivom „Razvoj kulturnih programa kroz suradnju javnog i civilnog sektora na području Općina Koprivnički Bregi i Koprivnički Ivanec“.

Ukupna vrijednost projekta i prihvatljivih troškova je 685.730,68 kuna.

Ovim putem se zahvaljujemo svim udrugama i društvima koji su uvelike pomogli svojim angažmanom oko same pripreme za prijavu natječaja, kao i PORA-i Razvojnoj agenciji Podravine i prigorja.