KATASTARSKA IZMJERA – Obavijest i uputa vlasnicima nekretnina

Objavljeno, 31.10.2012. Novosti

U tijeku je postupak nove katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području k. o. Koprivnički Ivanec. Cilj i krajnji rezultat ove izmjere je izrada novog katastarskog operata i nove zemljišne knjige tj evidentiranje stvarnog stanja vlasništva i katastarskih čestica te objekata sagrađenim na njivama u katastru i zemljišnoj knjizi prema stvarnom stanju u naravi.

Dokument sa detaljima možete preuzeti ovdje.