Javni poziv i obavijest o početku postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Objavljeno, 4.3.2015. Novosti

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o početku postupka izrade geodetskog elaborata za evidentiranje nerazvrstanih ceste, i to u k.o. Koprivnički Ivanec.

Oznaka cesta:

Ceste u naselju Koprivnički Ivanec: Koprivnička ulica, Ulica Matije Gupca, Ulica braće Radić i Vinogradska ulica. Datum početka radova evidentiranja: 9. ožujka 2014. u 9:00 sati kod društvenog doma u Koprivničkom Ivancu, Ulica Matije Gupca 14A.

Geodetski elaborat izvedenog stanja izraditi će: ovlašteni inženjer geodezije Milan Mirčetić, dipl. ing. geod., iz Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Milan Mirčetić, Ludbreg, Ul. Vladimira Nazora 8.

Općina Koprivnički Ivanec će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojemu je izgrađena predmetna cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene. Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih cesta te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 11. ožujka. 2015. u vremenu od 9:00 do 11:00 sati u Društvenom domu u Koprivničkom Ivancu, Ulica Matije Gupca 14A, gdje će biti nazočan izrađivač Geodetskog elaborata izvedenog stanja, ovlašteni inženjer geodezije Milan Mirčetić, dipl. ing. geod., iz Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Milan Mirčetić, Ludbreg, Ul. Vladimira Nazora 8.

Dokument možete u cijelosti preuzeti klikom na OVAJ link.