GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica – obavijest o prodaji komposta

Objavljeno, 24.9.2020. Novosti

GKP Komunalac Koprivnica bavi se gospodarenjem otpada na području Grada Koprivnice i 8 okolnih Općina. Jedna je od vodećih komunalnih tvrtki u gospodarenju otpadom na području Republike Hrvatske po odvajanju korisnog otpada iz miješanog komunalnog otpada. 2011 godine otvorili su kompostanu za obradu biootpada koji se sakuplja sustavom od vrata do vrata putem posuda i vreća na području Grada Koprivnice i okolnih Općina i održavanjem zelenih površina Grada.

Godišnje sakupe cca 5500 tona biootpada. Obrada biootpada obavlja se aerobnim načinom na otvorenom putem kompostnih hrpa. Prate se svi parametri od vlage, ph, temperature te sam proces kompostiranja traje od cc 4 do 6 mjeseci. Konačni produkt je kompost prve Klase prema potrebnim analizama (u prilogu) i može se koristiti u poljoprivrednoj proizvodnji, uzgoju sadnica, cvijeća kao prvoklasni poboljšivač tla.

Godišnje se proizvede cca 1500 tona komposta Klase I prema svim standardima i zakonima te prema normi ISO 14001 i 9001.

Trenutno imaju oko 600 tona komposta Klase I u rinfuzi – frakcije 16×8 mm 230 tona, frakcije 30×30 mm 300 tona kojeg mogu ponuditi po akcijskoj cijeni koja traje do 31.12.2020. godine ili do isteka zaliha:

Jedinica mjere                                      Cijena (kn)      PDV      Ukupna cijena (kn)
Kompost -frakcije (16×8 mm) kg            0,12           0,03                    0,15
Kompost -frakcije (30×30 mm) kg        0,08           0,02                    0,10

 

Kompost se može kupiti na kompostištu u Herešinu, Marovska 22, broj telefona 048/636-008,

Ukoliko Vam je potrebno mogu Vam dostaviti kompost po cijeni :

– 8,00 kn/km za područje izvan Grada Koprivnice.
– 4,00 kn/km dostava lakim dostavnim vozilom do 10 km
– od 150,00 kn/spremniku prijevoz putem spremnika (zapremina 5-10 m3) do 10 km

Cijene su izražene bez PDV-a.

 

Radno vrijeme kompostišta:

Ljetno radno vrijeme                                         Zimsko radno vrijeme
Ponedjeljak: od 7,00 do 19,00                        Ponedjeljak: od 7,00 do 15,00
Utorak – petak: od 7,00 do 15,00                  Utorak – petak: od 7,00 do 15,00
Subota: od 8,00 do 13,00                                  Subota: od 8,00 do 13,00