Zapisnik sastanka sa vesnom Železnjak

Objavljeno, 14.5.2012. Novosti

Zapisnik sastanka sa vesnom Železnjak
Dana 08. 05 načelnik općine Božidar Vrabelj  sa suradnicima sastao se sa  gospođom Vesnom Železnjak obnašateljicom gradonačelnika grada Koprivnice zamjenicom gradonačelnika, načelnicima općina Koprivnički Bregi i Drnje, Hudić Mariom i  Loth Slavkom.
Na sastanku su nazočili pročelnica Maja Ištvan Krapinec, predstavnici Komunalca d.o.o. Milena Marinović i Perica Koštić i odvjetnica Katarina Vuljak. 
Načelnik općine Koprivnički Ivanec Božidar Vrabelj upoznao je načelnike općina i gradonačelnicu grada Koprivnice o obvezi plaćanja naknade jedinica lokalne samouprave za odlaganje komunalnog otpada na odlagalištu „Piškornica“. Naknada iznosi 30% od cijene zbrinjavanja otpada po toni.Tom naknadom  općina bi od korisnika odlaganja otpada godišnje ubrala cca  1.800.000,00 kuna. Dogovoreno je da će u roku 8 dana uskladiti odredbe radne verzije ugovora utvrditi cijenu zbrinjavanja po toni, rok na koji će se potpisati ugovor. 
Zaključeno je da će se nakon ovoga potpisivanja ugovora nastaviti suradnja i razgovori oko ostalih problema koji pritišću obje strane.