Vrše se prijave za građevinski materijal prilikom uklanjanja zgrade bivše poljoapoteke i spremišta u Koprivničkom Ivancu

Objavljeno, 29.10.2020. Novosti

Općina Koprivnički Ivanec će, u narednih dva do tri tjedna, započeti sa radovima na uklanjanju stare i dotrajale zgrade bivše poljoapoteke i spremišta na k.č.br. 1813, k.o. Koprivnički Ivanec, na adresi Matije Gupca 14 A/1, Koprivnički Ivanec. Predmetna radove izvoditi će “Zorko-Trans, obrt za prijevoz, trgovinu i usluge”.

Ovim se putem pozivaju svi zainteresirani mještani da se mogu zapisati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički Ivanec, svakim radnim danom u toku radnog vremena, za preuzimanje građevinskog materijala (cigla i crijep). Građevinski materijal će se moći preuzeti tek nakon što počnu radovi na uklanjanju zgrade, bez naknade Općini Koprivnički Ivanec, ali u dogovoru sa izvođačem radova.