VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE

Objavljeno, 25.6.2011. Novosti

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE

Vatrogasna zajednica općine Koprivnički Ivanec je dobrovoljna, stručna, humanitarna, nestranačka i neprofitna organizacija od općeg interesa. U vatrogasnu zajednicu Općine Koprivnički Ivanec udružena su sljedeća dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Pustakovec, DVD Botinovec, DVD Kunovec i DVD Koprivnički Ivanec, a djelokrug zajednice je područje same općine, po potrebi i šire.

Zajednica svojim radom potiče aktivnosti i usmjerava rad svojih društava prema programu rada donesenom na skupštini u skladu sa statutom zajednice te sukladno Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o zaštiti od požara.

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

U skladu s programom, a glede operativnih i preventivnih mjera aktivnosti VZO je sprovela provjeru sistema za uzbunjivanje preko stožernog društva te ostalih društava iz VZO-a, zatim, prema mogućnostima, a u skladu sa dobivenim sredstvima nabavila opremu prijeko potrebnu u pojedinim društvima.

Također, sukladno aktivnostima u preventivi i operativi uputili smo pripadnike DVD-a na obuku za gašenje šumskih požara te su isti pripremljeni za potrebe dislokacije.

U sjedištima društava smo tijekom sezone žetvenih radova obavili pasivna dežurstva, a požara na sreću nije bilo.

U svibnju, mjesecu zaštite od požara, proslavili smo „Forjanovo“ u stožernom društvu, a u sklopu Vatrogasne zajednice županije sudjelovali smo u hodočašću na Mariju Bistricu.

VATROGASNA NATJECANJA

Uspješno smo sproveli općinsko vatrogasno natjecanje, na kojem su sudjelovala sva društva VZO Kopr. Ivanec sa svojim snagama. Na natjecanju su se našle dvije B ekipe, tri A ekipe, jedna ženska B ekipa te dvije ekipe djece iz Botinovca i jedna iz Kunovca.

Sukladno odluci od 30.03.2010. uputili smo mušku B ekipu DVD-a Kunovec na natjecanje u KUP-u Hrvatske vatrogasne zajednice gdje je ta ekipa završila kao petoplasirana u ukupnom poretku.

DVD Kunovec sprovelo je već drugu za redom vatrogasno natjecanje s VMŠ s upotrebom vode.

 

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Stručno osposobljavanje nije sprovedeno te se kandidati upućuju na tečaj za vatrogasce i druga zvanja, a isti pohađaju u novoj godini.

ORGANIZACIJSKA PITANJA

Sukladno naputku inspektora, a prema trenutnom stanju poduzeli smo mjere da stožerno društvo ispuni zadane norme te da utječemo na DVD Botinovec da održi godišnju skupštinu koja nije održana već pet godina te da sprovede i druge radnje prema nalogu inspekcije. Nažalost, što se tiče unošenja podataka u matičnu mrežu HVZ-a rezulati su pogubni. Iako smo imenovali osobu za taj posao, poslali je na edukaciju, matična društva nisu dostavila podatke za unos. U daljnem periodu ovu problematiku treba riješiti.

RAD S VATROGASNOM MLADEŽI

Vatrogasnu mladež obučavaju DVD Kunovec i DVD Botinovec. Naravno, da je takova aktivnost za pohvalu te treba nastaviti s istom.

DVD Kunovec je do ove godine demonstrirao vrtićkom naraštaju vatrogasne vještine djece te prigodnim edukacijskim materijalima plijenio njihovu pozornost.

OSTALE AKTIVNOSTI

Već dvije godine pokušavamo ustrojiti rad VZO na način da se rad VZO ne ogleda samo u aktivnostima predsjednika već da, kako je statusom predviđeno, svatko obavlja dodijeljenu zadaću (blagajnik, tajnik, zapovjednik, i slično).

Propust predsjednika je što nije preneseno pravo potpisa sa starog saziva na novi saziv rukovodstva. Priznajem da je to grijeh, međutim cijele godine se u skupštini ne može pronaći tajnik. Radi ovog problema više smo puta razgovarali, no to je ostalo na prijedlogu do jeseni, kad smo izabrali Sinišu Juranića iz DVD- Botinovec za tajnika. On je počeo obavljati svoju dužnost, no treba mu više samoinicijative kako bi se uspjele riješiti sve brige koje smo ostavljali po strani.

U jesen 2010. smo pripremili inspirativni program rada za 2011. godinu koji je obećavao da će društveno politička zajednica na čelu s načelnikom prepoznati vatrogasnu zajednicu sa svojim društvima kao pomoć u obnašanju dužnosti za što su u svakoj prigodi davani poticaji, verbalni. Međutim, vatrogasna zajednica nije prepoznata kao čimbenik koji svojim radom usmjereva i potiče rad svojih društava članica da što uspješnije ostvaruju programe predviđene zakonima i drugim provedbenim aktima te je u proračunu općine za spomenuti program aktivnosti izdvojeno 6.000,00 kn, a programom je bilo predviđeno 198.000,00 kn za aktivnosti zajednice i svih društava članica.

No dobro, neka politika tjera po svome, mi nismo politička organizacija te se i dalje nadamo da će shvatiti da smo mi snaga za pomoć (alati) kojima se lakše provale zakonske norme, ali da za to društveno politička zajednica treba dati širu i veću financijsku pratnju.

Stoga zaključujem,

Vatrogasna zajednica općine Koprivnički Ivanec, s ostvarenim je sredstvima, uspješno odradila 2010. godinu, iako su za 2011. godinu predviđena neznatna sredstva, VZO mora preživjeti i odraditi već donesenu plansku zadaću.

 

Predsjednik VZO Kopr. Ivanec:

Ivan Blažic