Uključite se u projekt zaštite i očuvanja bijele rode i ostvarite naknadu od 92,91 eura po gnijezdu rode

Objavljeno, 11.7.2024. Novosti

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije poziva Vas da se uključite u projekt zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ na području Koprivničko-križevačke županije u 2024. godini i ostvarite naknadu od 92,91 eura po gnijezdu rode.

Ukoliko na krovu stambenog ili gospodarskog objekta kojem ste Vi vlasnik ili korisnik imate gnijezdo rode možete dobiti naknadu u iznosu od 92,91 eura po gnijezdu. Naknada služi za očuvanje gnijezda bijele rode na građevinskim objektima u Koprivničko-križevačkoj županiji na kojima se to gnijezdo nalazi.

Sve vlasnike odnosno korisnike građevinskih objekata s područja Koprivničko-križevačke županije na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda molimo da se najkasnije do 31. srpnja 2024. godine (od 7,00 do 15,00 sati) jave na broj telefona 048/621-790 ili na e-mail info@zastita-prirode-kckzz.hr ili da potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje naknade pošalju ili osobno dostave na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica.

Detaljne informacije o projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ na području Koprivničko križevačke županije u 2024. godini kao i popis potrebne dokumentacije za ostvarivanje naknade možete pogledati na Internet stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije www.zastita-prirode-kckzz.hr.

06_Dopis gradovi i opcine

Obavijest Bijela roda 2024